De gemeenteraad heeft op donderdag 7 juli 2022 de Klimaatadaptatiestrategie Doetinchem vastgesteld. In de Klimaatadaptatiestrategie staat hoe we in 2050 klimaatbestendig willen zijn.

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het belangrijk dat wij ons aanpassen aan deze veranderingen.

We pakken klimaatadaptatie samen aan

Bijvoorbeeld met andere gemeenten, waterschappen, provincies, de Rijksoverheid, wijk- en dorpsraden, ondernemers én inwoners. De gemeente heeft met deze partijen gekeken naar de problemen en risico’s van klimaatverandering in Doetinchem. En op een rij gezet hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Bekijk het plan op onze website

Het raadsbesluit en de klimaatstrategie staan op doetinchem.nl/beleidsstukken-inzien bij ‘Duurzaamheid en Milieu’. U vindt de stukken onder ‘Klimaatadaptatie’.

Weten wat u zelf kunt doen?

Bijvoorbeeld in je eigen huis, tuin, bedrijf en buurt? Kijk dan op de website van Weet van Water(externe link). Hier staan makkelijke tips om bijvoorbeeld uw straat, buurt of wijk klimaatbestendig te maken.