Zoals in veel gemeenten is er ook in gemeente Doetinchem discussie over het plaatsen van windturbines en zonneparken. Om deze discussie goed met elkaar, met initiatiefnemers en met omwonenden te kunnen voeren, organiseert de gemeenteraad van Doetinchem op 11 mei 2021 (19.00-23.00 uur) een ‘expertmeeting’ windturbines en zonneparken.

Tijdens deze digitale bijeenkomst komen experts aan het woord over de omslag van fossiele naar duurzame energie in het algemeen. Ook geven zij toelichting op de (technische) ontwikkelingen en de risico’s en regelgeving bij zowel windturbines als zonneparken. Daarnaast krijgen raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen aan de experts. In het conceptprogramma leest u meer over de invulling van de avond.

Belangstellenden (uit Doetinchem, maar ook uit andere gemeenten) kunnen de expertmeeting volgen via https://besluitvorming.doetinchem.nl. Daar is de expertmeeting later ook terug te zien.