Gemeente Doetinchem en Buha maken het vanaf nu mogelijk om een hergebruikt grafmonument op het graf van een overleden dierbare te laten plaatsen. Deze tweede-kans-stenen zijn na hun eerste leven achtergebleven op de Doetinchemse begraafplaatsen. In plaats van te worden vernietigd, zijn ze geschikt gemaakt voor een tweede leven. 

Grafstenen die na controle door een steenhouwer geschikt bevonden zijn voor een tweede leven, worden schoongemaakt en ontdaan van persoonlijke gegevens. Vervolgens worden ze uitgestald op een speciaal hiervoor ingerichte plek op Begraafplaats Loolaan (Loolaan 33A in Doetinchem). Vanaf de aula en de poort staan de routes naar de plek aangegeven.

Bij algemene vragen over de tweede-kans-stenen kunt u kijken op www.buha.nl/tweedekanssteen of contact opnemen met Buha via (0314) 377 444.