Het gebied Hagen (gebied rond kasteel de Kelder en landgoed Hagen) is een prettig gebied om te wonen en/of te werken. Er is veel groen in het gebied. Dat vinden mensen prettig en dus willen we dat zo houden of zelfs verbeteren. Er liggen ook kansen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het landgoed Hagen. Maar ook aan de ontwikkelingen die nodig zijn op de plek van het Slingeland Ziekenhuis en Den Ooijman. We moeten tot besluiten komen over welke richting we op willen met dit soort plekken. Het maken van een visie voor het gebied gaat hierbij helpen.  

De visie geeft richting maar moet verder worden uitgewerkt

Wat willen we verbeteren? Wat willen we houden zoals het is? En, wat willen we misschien toevoegen? De visie geeft antwoord op dit soort vragen. Hoe we dit precies willen bereiken, werken we verder uit. Dit doen we graag samen met inwoners en andere betrokkenen.  

Bekijk de gebiedsvisie en geef uw reactie

Op 17 mei heeft het college ingestemd met de concept-gebiedsvisie Hagen. Uiteindelijk moet de raad de concept-gebiedsvisie vaststellen. Wij vinden uw mening als inwoner belangrijk. Daarom hebben wij op 15 juni een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond hebben wij informatie gedeeld en vragen beantwoord. Ook kunt u de gebiedsvisie Hagen hieronder inzien.

Wilt u een reactie geven op de gebiedsvisie? Dat kan vanaf 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022. Wij vragen u uw reactie schriftelijk (niet via de mail) op te sturen. U kunt de brief versturen naar: Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem aan ‘College van burgemeester en wethouders’. 

Na het verwerken van de reacties neemt de gemeenteraad een besluit

De reacties verwerken we na de inspraakperiode in een reactienota. Hierin staat welke reacties zijn binnengekomen en welke wijzigingen in de visie dat heeft opgeleverd.  De gebiedsvisie Hagen en de reactienota leggen we daarna voor aan de gemeenteraad. De vaststelling van de gebiedsvisie Hagen door de gemeenteraad maken we bekend in het Gemeenteblad (via overheid.nl), via de huis-aan-huis krant en op  website.