Op woensdagavond 7 juni bent u van harte welkom bij Streeckgenoot in Doetinchem. Tijdens dit 3e gebiedscafé over de spoorzone presenteert het stedenbouwkundig bureau de schets (visie) die zij voor het gebied hebben uitgewerkt.
In deze schets hebben zij zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen en ideeën uit de eerdere gebiedscafés. Ook gebruikten zij informatie uit de één-op-ééngesprekken met ondernemers en grondeigenaren uit het gebied. En, van de deelvisies die eerder zijn gemaakt in het kader van de omgevingsvisie voor Doetinchem.

Iedereen is welkom tijdens het 3e gebiedscafé

Het 1e gebiedscafé was op 23 november 2022 met inwoners, ondernemers en grondeigenaren uit het gebied zelf. Tijdens de 2e bijeenkomst in april was iedereen welkom. Voor het 3e en vooralsnog laatste gebiedscafé is opnieuw iedereen welkom die graag wil meedenken. Ook wanneer je nog niet eerder een gebiedscafé hebt bijgewoond, is het waardevol om te komen. 

We werken aan een visie voor de spoorzone omdat er veel kansen liggen

Bijvoorbeeld omdat veel percelen wachten op een invulling of omdat bestaande bouw misschien een andere functie kan krijgen. Er zijn ook al verschillende initiatieven in dit gebied vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de  verschillende voorzieningen. Daarom willen we graag samen met inwoners, ondernemers en grondeigenaren werken aan een visie voor het gebied. Dit doen we onder andere door middel van gebiedscafés. 

Wij zien u graag op woensdag 7 juni

Wilt u aanwezig zijn bij het gebiedscafé? Meldt u zich dan uiterlijk op zondag 4 juni aan via de website www.doetinchem.nl/spoorzone. Wij hopen u die avond te mogen ontvangen! 

Datum: woensdag 7 juni 2023 
Tijd: 19:30-21:30, inloop vanaf 19:15
Locatie: Streeckgenoot, Spinbaan 21a Doetinchem

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de aanleiding van deze gebiedsontwikkeling, kijk dan eens op www.doetinchem.nl/spoorzone. Voor vragen over de gebiedsontwikkeling kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen Nieuwenhuis, te bereiken via e-mail: spoorzone@doetinchem.nl of per telefoon: (0314) - 377 377.