Sociaal Domein Achterhoek

Zoeken

Sociaal Domein Achterhoek

Op deze webpagina kunt u de volgende informatie vinden of downloaden:

  • Visie Sociaal Domein Achterhoek - Eind 2017 hebben de acht Achterhoekse gemeenten de nieuwe visie op het regionale sociaal domein vastgesteld. In deze visie zijn de speerpunten voor de komende jaren benoemd en wordt toegelicht hoe de Achterhoek overgaat van transitie- naar transformatiefase. Lees voor een verkorte weergave ook het persbericht.