Jaarlijks stellen wij een overzicht vast met daarin alle aangekondigde evenementen van het komende kalenderjaar. Het doel van dit overzicht is onder andere om te kijken of de diverse evenementen niet samenvallen. Om dit overzicht op te stellen vragen wij organisaties hun evenementen, feesten en festiviteiten uiterlijk 20 juli 2022 bij ons aan te melden.

Alle grote en middelgrote evenementen, collectieve festiviteiten en de betaald-voetbalwedstrijden worden in het overzicht aangegeven. Dit overzicht van evenementen wordt ter besluitvorming voorgelegd aan ons college. Het niet aanmelden van uw activiteit voor de Evenementenkalender 2023 kan tot gevolg hebben dat uw definitieve vergunningaanvraag niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Aanmelden

De ons bekende organisatoren hebben we per brief een uitnodiging gestuurd. Als u geen brief hebt ontvangen, maar van plan bent een evenement te organiseren, dan verzoek wij u om dit te melden. U moet aangeven wie de organisator is, de aard en omvang van het evenement, de locatie en de datum van het evenement. Uw aanmelding moet uiterlijk 20 juli 2022 bij ons binnen zijn. Gebruik hiervoor het formulier dat u vindt op www.doetinchem.nl/evenementenkalender.

Dit is geen vergunningaanvraag

Wij wijzen u erop dat u een aanmelding doet voor de Evenementenkalender 2023. Dit beschouwen wij niet als uw vergunningaanvraag. Stuur minimaal drie maanden van tevoren een complete vergunningaanvraag in.