Update: Europaweg geopend op 25 juni

Op vrijdag 25 juni is de Europaweg weer geopend voor verkeer. Nu de weg verdubbeld is, zit het grootste deel van de werkzaamheden erop. Er is echter nog een aantal dingen dat moet gebeuren. In de week van 28 juni brengt de aannemer de kruising Sicco Mansholtweg – Kilderseweg terug naar de oude situatie. Verder worden er nog puntjes op de i gezet in bijvoorbeeld de bermen. Ook wordt de grond op het bouwterrein opgeruimd en wordt het gebied voor de aanleg van het zonnepark voorbereid.

Vorig najaar zijn we al begonnen met het planten van bomen, hagen en een kruidenrijke akker. Aankomend najaar komen er nog 368 bomen bij. We kiezen voor soorten die in het gebied passen en die de biodiversiteit bevorderen. Verder is er een natuurzone gegraven naast de Europaweg. Hier geven we de beek ruimte om bij hoog water over te stromen in een rietzone waar insecten en andere dieren zich thuis voelen.

Iedere dag maken er circa 22.000 motorvoertuigen gebruik van de Europaweg. Om de doorstroming te verbeteren werken provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeente Doetinchem samen om bijna het volledige tracé te verdubbelen. Verbetering van de Europaweg is noodzakelijk: de verkeersdruk neemt de komende jaren alleen maar toe. Bij het ontwerp voor de Europaweg zijn verkeersveiligheid en doorstroming het uitgangspunt.

Aannemerscombinatie Hoorstra-Infrabouw - NTP neemt de verdubbeling op zich. Op 15 maart 2021 starten zij met het werk. Voor dit werk is verkeershinder helaas onvermijdelijk. De Europaweg is één van de belangrijkste invalswegen van Doetinchem en de aanpassingen zijn ingrijpend. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar.

Hebt u vragen over het project? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Sjon van Kruijsbergen via (0313) 476 100 of europaweg@hoornstra-infrabouw.nl.

Meest gestelde vragen

Wat doen jullie om sluipverkeer of onveilige situaties tijdens de werkzaamheden te voorkomen?

Op alle omleidingsroutes bekijken we waar we maatregelen kunnen treffen om het verkeer zo goed mogelijk af te wikkelen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de afstelling van verkeerslichten en tijdelijke aanpassingen aan de weg om het verkeer af te remmen. 

De eerste dagen na de start van fase 2 wordt het verkeer in en om Doetinchem weer extra goed in de gaten gehouden. Er staan verkeersregelaars paraat om bij te springen als het verkeer dreigt vast te lopen in de spits. Veiligheid staat hierbij voorop. De ervaring leert dat weggebruikers na enkele dagen beter hun weg vinden en de drukte afneemt.

De omleidingsroute via de Kilderseweg is opgeheven met ingang van fase 2. Waarom is dat?

De Kilderseweg is (onderdeel van) een belangrijke fietsroute. Het kruispunt Sicco Mansholtweg – Kilderseweg - Auroraweg krijgt (of heeft inmiddels) zijn definitieve inrichting. De oorspronkelijke indeling (waarbij gebruikers van het fietspad voorrang hebben) is weer hersteld. Ook is er een zebrapad aanwezig. Dit maakt dat het in stand houden van de omleidingsroute via de Kilderseweg niet wenselijk, en zelfs onveilig is.

Wanneer zijn de werkzaamheden aan de Europaweg klaar?

De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Vanaf vrijdag 25 juni aan het eind van de dag kan weer gebruik worden gemaakt van de Europaweg. Houd deze website, onze sociale media kanalen en de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier in de gaten voor de laatste informatie. 

Hoe kunnen fietsers en voetgangers straks de Europaweg oversteken?

Voor de doorstroming van het verkeer en voor de verkeersveiligheid is het niet wenselijk dat fietsers en voetgangers een vierbaansweg oversteken. Daarom hebben we gekozen voor (fiets)tunnels als veilige oversteek. Deze liggen op korte afstand van de oude oversteekplaats. De nieuwe hoofdfietsroute is veilig en goed verlicht.

Waarom komt er geen tunnel bij het spoor?

Een tunnel onder het spoor is een goede oplossing. Dat vindt ook de gemeente. Prorail is beheerder van de spoorwegovergang. De gemeente heeft samen met de provincie het verzoek voor een tunnel ingediend en is hierover in gesprek met Prorail. De ervaring leert dat zulke verzoeken jaren in beslag nemen. De aanpassingen die nu worden uitgevoerd aan de Europaweg zorgen al voor een verbetering. 

Fasering

De verdubbeling van de Europaweg gaat in twee fases:

  • In de eerste fase (maart – mei) werken we aan het gedeelte tussen de spoorlijn en het tankstation TinQ. We vernieuwen het wegdek en verdubbelen de weg vanaf de Auroraweg tot tankstation TinQ. Ook vernieuwen we de rotondes bij De Wals en de Auroraweg.
  • In de tweede fase (mei – 25 juni) vernieuwen we het wegdek van het tankstation TinQ tot en met de aansluiting van de toe- en afritten van de A18. Ook worden de verkeerslichten op de kruising met de Bedrijvenweg – Kilderseweg vervangen. Op de toe- en afritten van de A18 plaatsen we verkeerslichten.

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes voor fase 1 en 2 kunt u hieronder bekijken. Kijk voor de omleidingsroutes voor de buslijnen op de website van Arriva.

Video hergebruik asfalt

Wist u dat aannemerscombinatie Hoornstra – NTP het oude asfalt van de Europaweg weer opnieuw gebruikt? Aan het gefreesde asfalt wordt cement zand en water toegevoegd. Deze mix wordt gebruikt als stevige onderlaag voor het nieuwe asfalt. Zo hoeft er minder afval te worden afgevoerd en wordt bespaard op transportkosten en bouwmaterialen.

Hoe het precies in zijn werk gaat ziet u in onderstaande video.

Digitale informatiebijeenkomst 16 februari 2021 terugkijken

Op dinsdag 16 februari 2021 vertelde de aannemer tijdens een livestream meer over de werkzaamheden, de faseringen en de omleidingen. Via het YouTubekanaal van de gemeente kunt u de livestream terugkijken. 

Voorbereidende werkzaamheden

In het voorjaar van 2020 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Om de verdubbeling mogelijk te maken, zijn in maart bomen langs de weg gekapt. Ook is er al een eerste aanplant van nieuwe bomen en struiken geweest. In totaal komen straks 400 bomen en struiken langs de weg. Het kappen van de bomen was noodzakelijk voor het verleggen van de kabels en leidingen (gas, elektra, glasvezel en riolering). Na de bomenkap zijn de nutsbedrijven gestart met het aanleggen van de nieuwe kabels en leidingen. Deze komen daardoor buiten de toekomstige weg te liggen.

Genomen besluiten

De belangrijkste besluiten die de afgelopen jaren door de gemeenteraad ten aanzien van de Europaweg reeds genomen zijn:

  • Het verdubbelen van de rijbaan tussen de aansluiting met de A18 en de spoorwegovergang om de doorstroom van verkeer te verbeteren.
  • Aanleggen van rotondes met twee rijstroken ten behoeve van de doorstroming van verkeer.
  • Verwijderen van gelijkvloerse kruisingen van gemotoriseerd en langzaam verkeer (scheiden van verkeersstromen), zodat voor alle verkeersdeelnemers een veilige situatie ontstaat.
  • Aanleg van een fietstunnel Sicco Mansholtweg/ Wals (gerealiseerd) voor een veilige kruising van de Europaweg voor langzaam verkeer.

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Het gewijzigde bestemmingplan maakt de verdubbeling van de Europaweg mogelijk. In februari 2020 is het definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Hebt u gevonden wat u zocht?