We staan er economisch heel goed voor in Doetinchem. Onze kracht is een grote verscheidenheid aan bedrijven, waardoor we minder gevoelig zijn voor economische schommelingen. Je zou het misschien niet zeggen, maar Doetinchem is echt een bedrijventerreinenstad. Met prachtige ondernemingen, waaronder enkele ‘small giants’ (kleine reuzen).

Samen met ondernemers zijn we nu bezig met het opstellen van een economische agenda voor de toekomst. Ik verwacht daar veel van. We kunnen elkaar versterken, veel voor elkaar betekenen. Ook onze onderwijsinstellingen kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Meer naar buiten kijken

Vorig jaar heeft professor Gert-Jan Hospers een analyse gemaakt van de Doetinchemse economie. Getiteld: ‘Doetinchem in bedrijf, op naar toplocatie oost.’ Hij heeft vier speerpunten benoemd, die we de afgelopen tijd met tientallen ondernemers digitaal hebben besproken. Twee sessies per thema, eindigend in een slotbijeenkomst.

Veertig tot vijftig ondernemers hebben eraan meegewerkt. Wat genoeg zegt over hun betrokkenheid bij de stad en de regio. De laatste bijeenkomst gaf zoveel energie en inspiratie dat we hebben gezegd: dat doen we nóg een keer.

Er is een economische foto gemaakt, die de huidige stand van zaken aangeeft. Die moet leiden tot een concrete agenda voor de toekomst, met thema’s die we samen aanpakken. Daarbij mogen we best wat meer naar buiten kijken. Binnen de Achterhoek vinden we elkaar heel gemakkelijk, maar we hebben de potentie en de kracht om ons meer op andere regio’s te richten.

Eén van de belangrijke speerpunten is: zet in op menselijk kapitaal. We moeten mensen ervan overtuigen dat het fijn werken is in Doetinchem. En ze duidelijk maken waar ze komen te werken en welke kansen er zijn. Die zijn echt groot, er komen heel veel banen.

Zelf zal ik het proces niet afronden. Per 23 augustus word ik gemeentesecretaris van Westervoort. Een mooie uitdaging, waar ik heel veel zin in heb. Maar juist bij dit belangrijke onderwerp was ik heel graag betrokken gebleven, omdat ik geloof dat we veel gaan bereiken. Er zit zoveel potentie in deze stad, dat heb ik tijdens al die inspirerende contacten met onze ondernemers echt gevoeld.

Doetinchem economische motor

En wat we vooral niet moeten vergeten: als het goed gaat in Doetinchem is dat ook belangrijk voor de hele Achterhoek. We zijn de economische motor van de regio, maar we hebben onze buurgemeenten heel hard nodig om de ambities waar te maken. Dat heb ik in al die gesprekken en bijeenkomsten zo gevoeld: we zijn er niet alleen voor Doetinchem, maar voor de Achterhoek.

Maureen Sluiter
Wethouder Economische Zaken