Energie opwekken

Gemeente Doetinchem streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Energieneutraal betekent dat we binnen onze gemeente evenveel energie duurzaam willen opwekken als dat we gebruiken. Ook in onze gemeente gaat energie duurzaam opgewekt worden. Daarom hebben we het beleidskader Duurzame energieopwekking in Doetinchem gemaakt. In dat beleidskader staan de regels waar initiatieven voor duurzame energieopwekking aan moeten voldoen. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat de initiatieven afgestemd worden met hun omgeving en zo goed mogelijk in het landschap worden ingepast.