Energie en duurzaamheid

Gemeente Doetinchem is ambitieus op het gebied van energie en duurzaamheid. Hoe ambitieus en wat we allemaal willen doen, is vastgelegd in het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam.

Nu en de komende jaren zullen energie besparen, aardgasvrij wonen en het duurzaam energie opwekken vaak voorkomende onderwerpen zijn. Ook circulariteit, het terugbrengen van de hoeveelheid restafval en duurzame mobiliteit zijn thema's waarin we als gemeente stappen willen zetten. Bij al deze onderwerpen en thema's faciliteren en stimuleren we initiatieven van inwoners, bedrijven en andere betrokkenen die bij dragen aan deze thema's.

Doet u mee?