Het rondreizende evenement Het Eerste Avondmaal trok vijf keer door Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Uit elke editie volgden drie ideeën om dat deel van gemeente Doetinchem nog mooier te maken. Op die drie ideeën kon u stemmen.

De indieners van de vijf winnende ideeën komen nu samen tijdens bijeenkomst. Hierin werken ze de ideeën verder uit om deze in 2023 uit te voeren. De gemeente ondersteunt de indieners bij het uitvoeren van de ideeën. Het geld om de ideeën uit te voeren komt uit de ‘sociale sponsorpot’. Ondernemers, organisaties en andere betrokken partijen vulden deze pot!

Eerste Avondmaal Gaanderen

In juni was de eerste editie van het Eerste Avondmaal in Gaanderen. Inwoners van Gaanderen bedachten tijdens de live-uitzending drie ideeën om Gaanderen mooier te maken. Ruim 200 mensen hebben hun stem uitgebracht. 

Het winnende idee: De Gaanderense Kilometer

Kort samengevat is de Gaanderense kilometer een buitenparcours door Gaanderen, waar bewegen, natuur en ontmoeten voor kinderen en volwassenen samenkomen met een actieve hangplek voor jongeren. Het parcours is voor iedereen toegankelijk.

Wilt u de uitzending van het Eerste Avondmaal terug

De uitzending van het Eerste Avondmaal Gaanderen kunt u hieronder terugkijken.

Eerste Avondmaal Dichteren en De Huet

Op zaterdag 9 juli was de tweede editie van het Eerste Avondmaal voor de wijken De Huet en Dichteren.

Het winnende idee is Marktplaats

Met meer dan 50 procent van de stemmen is de Marktplaats: (vrijwilligers)ontmoetingsplek het winnende idee geworden van De Huet en Dichteren. Het idee wordt nu verder uitgewerkt en daarna uitgevoerd met financiering vanuit een sociale sponsorpot waar Doetinchemse bedrijven een bijdrage in kunnen doneren.  

Eerste Avondmaal Oosseld/Schöneveld

Op zondag 11 september was de derde editie van het Eerste Avondmaal voor de wijken Schöneveld en Oosseld.

Het winnende idee: De Dierenweide

 Op de drie ideeën die naar voren kwamen werd bijna 300 keer gestemd. Een ruime meerderheid van de stemmen ging naar ‘De Dierenweide’. 

Ontmoetingsplek

Het idee voor de Dierenweide komt voort uit de wens om grote ‘buurtbewoners’ als De Graafschap, de Annahoeve en Schavenweide meer deel te laten zijn van de wijken. "Om de senioren van Schavenweide in contact te brengen met de buurt en de jeugd, is het plan om bij Schavenweide een dierenweide aan te leggen. Door middel van de dieren hopen de bewoners dat er zo een ontmoetingsplek ontstaat tussen jong en oud, met plezier, bewegen en zorg. De Annahoeve heeft haar medewerking in de verzorging door de weeks al toegezegd, mocht de weide er komen", aldus de organisatie van Het Eerste Avondmaal. 

Eerste Avondmaal Wehl

Op zondag 2 oktober was de vierde editie van het Eerste Avondmaal voor Wehl. Met verschillende tafelgasten zijn onderstaande ideeën ontstaan. Ongeveer 100 mensen hebben hun stem uitgebracht.

Het winnende idee: Groen Wehl

Wehl beschikt over prachtige natuur en groen, maar in het dorp zelf zorgt het groen soms ook voor obstakels. Daaruit voort kwam een idee om als een der eerste dorpen van Nederland voor bomen op wielen te zorgen, bijvoorbeeld op het Raadhuisplein. Dat plein kan in principe perfect gebruikt worden voor evenementen en samenkomsten, maar dan zal er dus voor deze bijzondere oplossing gekozen moeten worden. In hetzelfde idee is aandacht voor het al gepubliceerde "400 jaar wegen en paden in Wehl", met onder meer het plan voor een aan te leggen kerkpad van Wehl naar Nieuw Wehl.

De opname van de bijeenkomst in Wehl kunt u hieronder terugkijken.

Eerste Avondmaal Noord en Overstegen

Op zondag 9 oktober  was de vijfde en laatste editie van het Eerste Avondmaal voor de wijken Noord en Overstegen. Het winnende idee kreeg een overweldigende meerderheid van de stemmen.

Het winnende idee: Denktank 

Er is een aantal concrete wensen naar voren gekomen door initiatiefnemers die op hun eigen plek graag iets willen realiseren. Om handen en voeten te geven aan deze wensen en ze verder te brengen, is het oprichten van een denktank een idee. Deze denktank gaat een meerjarenplan maken waarin concrete wensen kunnen worden aangedragen. Vervolgens worden uitgeschreven vanuit de uitgangspunten: BVP. BVP staat voor Bestaanszekerheid, Verbinding en Perspectief. Iedereen kan meedoen. Wensen die onder andere genoemd werden zijn: een kabelbaan, het schoolplein oppimpen, een inclusieve speelplek, een koffieplek boerderij en een Jeu de Boulesbaan.

We hebben de uitzending opgenomen. Hieronder kunt u het terugkijken.