Op zaterdag 9 juli was de tweede editie van het Eerste Avondmaal voor de wijken De Huet en Dichteren. Hieronder vindt u de drie ideeën die de aanwezigen hebben bedacht.

Idee 1: Marktplaats: een (vrijwilligers)ontmoetingsplek in de wijk

Tijdens het Eerste Avondmaal waren de gasten het met elkaar eens: veel mensen willen de handen uit de mouwen steken, maar het ontbreekt vaak aan vaste dagen of uren. Dus werd het idee voorgesteld om op projectbasis vrijwilligers te werven. Voor projecten, voor voorzieningen als Kokiezier en de Greephorst en bij andere activiteiten in de wijk. Ook bleek dat niet voor iedereen duidelijk is waar en wanneer hulp nodig is. Het idee dat hieruit ontstond: een centrale ontmoetingsplek (fysiek) in de wijk. Een plek waar mensen elkaar niet alleen regelmatig kunnen ontmoeten, maar waar ook vraag naar en aanbod van vrijwilligers samenkomt.

Idee 2: Jongeren in de lead: samen de wijk mooier maken

Samen met een middelbare school in Doetinchem een pilot opzetten voor de Huet en Dichteren, waarbij jongeren zelf in de lead zijn. Binnen dit idee doen leerlingen onderzoek, bekijken zij de resultaten en komen ze aan de hand daarvan met concrete en haalbare ideeën. Het doel: jongeren zelf met ideeën te laten komen en ze ook echt uit te voeren. Daarmee is dit idee voor en door jongeren uit de wijk zelf bedacht en uitgevoerd (met hulp van de scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven). Jongeren in de lead: samen de wijk mooier maken.

Idee 3: Ganzenbord in de wijk: van veldjes naar speelbord

Hoe krijgen we sport en activiteiten de wijk in? De Huet en Dichteren hebben beide wat veldjes die nog onbenut zijn. Het idee is voorgesteld om op een deel van die veldjes beweegmogelijkheden in te richten en activiteiten in te plannen. Het gaat dan om zichtbare en vrij bereikbare plekken. Zo ontstaat verspreid over de wijk een soort klein ganzenbord. Volg het bord en kom langs allerhande activiteiten en beweegmogelijkheden. Dit idee kan samen met scholen, maar zeker ook met (sport)verenigingen in de wijk en op Sportpark Zuid opgepakt worden.

Breng uw stem uit

Stem op uw voorkeursidee. Het idee met de meeste stemmen wordt door ons gerealiseerd. Let op: stemmen kan tot 28 augustus 2022.

Ik breng mijn stem uit

De onderwerpen die tijdens het Eerste Avondmaal werden besproken, zijn:

1. Het sporthart van Doetinchem

Hoe krijgen we de wijk naar het sportpark en de sport naar de wijk? Er is veel groen in dit deel van Doetinchem, maar vaak wordt er weinig gedaan op en met de grasveldjes. Kunnen we samen tot goede ideeën komen? Of is er behoefte aan iets anders?

2. Jongeren binden aan de wijk

Er zijn veel jongeren in deze wijken. Hoe binden we de jeugd aan de wijk en zorgen we ervoor dat zij hun woonomgeving omarmen? Waar hebben ze behoefte aan? En wat kunnen we organiseren om jongeren te binden zonder dat dit voor overlast zorgt? Hoe ziet hun ideale plek of wijk er eigenlijk uit?

3. Vrijwilligers in de wijk: hoe zorgen we voor continuïteit?

Dichteren en vooral De Huet zijn ooit bedacht als forensenwijk. Nu zijn het volledig zelfvoorzienende wijken met eigen sociale voorzieningen, vergelijkbaar met een dorp of kleine stad. Maar of het nou de kinderboerderij is, de Greephorst of organisaties als de Voedselbank: waar halen ze nu en in de toekomst betrokken vrijwilligers vandaan? Kunnen we die verbondenheid voor elkaar krijgen met bijvoorbeeld het groeiende aantal thuiswerkers? Hoe kunnen we samen bijdragen om tot een mooie leefbare sociale wijk te komen?

Video

We hebben het Eerste Avondmaal Dichteren en De Huet gefilmd. Bekijk hier Het Eerste Avondmaal in Dichteren en De Huet.