Op zaterdag 18 december nam het kabinet extra maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen raken íedereen in onze samenleving, maar bepaalde groepen extra hard. Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem stelde daarom dinsdag 21 december het Doetinchems Coronasteunpakket vast. Met dit pakket ondersteunt de gemeente ondernemers, kwetsbare ouderen, jongeren, stichtingen en verenigingen.

  Het Doetinchems Coronasteunpakket bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Bezoekers in de binnenstad krijgen van winkeliers tot 31 januari 2022 een gratis uitrijkaart voor de Varkensweide, Catharinagarage en Amphiongarage.
  • De inning van de lokale heffingen voor alle ondernemingen stellen we uit tot 1 juli 2022 als de betreffende onderneming hierom verzoekt. Lees ook de informatie op het uitklapveld Belastingen in coronatijd.
  • Om de click & collect en (maaltijd)bezorging beter te faciliteren, mogen ondernemers in de binnenstad op ruimere tijden met de auto in de binnenstad rijden.
  • Zelfstandigen die tijdelijk onvoldoende inkomen hebben kunnen een aanvraag doen voor aanvulling van hun inkomen bij het Ondernemerssteunpunt.
  • Het Ondernemerssteunpunt helpt ondernemers met hun individuele (hulp)vragen op het gebied van ondernemen en Corona.
  • Verenigingen en stichtingen kunnen extra (financiële) steun aanvragen. Deze steun kan bestaan uit een eenmalige gift van € 250,- of een bedrag toegekend op basis van de ‘Subsidieregeling Maatwerk Corona-ondersteuning (een groter bedrag). Zij kunnen via de mail ook met alle andere vragen terecht bij het Coronaloket van de gemeente: coronaloket@doetinchem.nl. Lees ook de informatie op de pagina coronavirus, uitklapveld Financiële ondersteuning tijdens corona.
  • Samen met onze partners in het sociale domein hebben we extra aandacht en activiteiten voor de kwetsbare groepen in onze samenleving zoals onder andere ouderen, jongeren, vrijwilligers, mantelzorgers en daklozen.