Om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, willen steeds meer landen stoppen met brandstoffen als aardgas, olie en steenkool. Ook Nederland heeft het doel gesteld om in 2050 aardgasvrij te zijn. Om deze doelstelling te kunnen behalen, moeten we op tijd starten. Daarom zijn we in Doetinchem bezig met de voorbereidingen. Stap 1 is gezet: we hebben onderzocht welke buurten het meest voor de hand liggen om mee te beginnen. Voordat er concrete plannen gemaakt worden, gaan we in gesprek met onze inwoners. Niemand wordt van de een op de andere dag plotseling van het gas afgesloten.

Buurtvolgorde

Om tot de meest voor de hand liggende volgorde van buurten te komen, hebben we verschillende onderdelen bekeken. Bijvoorbeeld de staat van het huidige gasnet. Als deze bijna is afgeschreven, is dat een kans om te kijken naar een alternatieve warmtebron. Natuurlijk kijken we ook naar kansen die ontstaan wanneer bijvoorbeeld straten in een buurt worden vernieuwd. Daarnaast hebben we gekeken naar onder andere de financiële mogelijkheden van buurtbewoners om van het gas af te gaan. Al deze factoren meegenomen, komen we tot een meest voor de hand liggende buurtvolgorde. De buurtvolgorde bepaalt welke buurten als eerst benaderd worden. Samen wordt dan gewerkt aan een plan om de buurt aardgasvrij te maken. De uitkomst hiervan kan ook zijn dat buurtbewoners de tijd nemen om goed te isoleren en pas daarna van het gas af gaan.

Belangrijke uitgangspunten

We zien steeds meer extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld hitte, langdurige droogte en plotselinge wateroverlast door hevige regen. Daarom is het belangrijk om CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het stapsgewijs stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen is hierbij een belangrijke stap. Maar dat willen we wel samen en op een goede, open manier doen. We vinden het belangrijk dat het betaalbaar en betrouwbaar is voor inwoners en dat zij worden betrokken bij de plannen.

Wethouder Frans Langeveld (duurzaamheid): “We denken heel goed na over hoe we buurten aardgasvrij kunnen maken. Op welke manier gaan we woningen verwarmen als dat niet meer met aardgas kan? Samen met inwoners en ondernemers werken we de komende jaren voor elke buurt in Doetinchem aan een buurtuitvoeringsplan. Het gaat tenslotte over hun woningen en panden.”

Vervolg

Het college legt de buurtvolgorde en de uitgangspunten voor aan de raad. De raad neemt op 15 juli een besluit hierover. Voor vragen over de route naar een aardgasvrije gemeente Doetinchem kunt u contact met ons opnemen via (0314) 377 377.