Vorige maand was Het Eerste Avondmaal bij de Zonneboom in Oosseld. Daar spraken tafelgasten en buurtbewoners over ideeën om van Schöneveld en Oosseld nog mooiere wijken te maken. Op de drie ideeën die naar voren kwamen werd bijna 300 keer gestemd. Een ruime meerderheid van de stemmen ging naar ‘De Dierenweide’. 

Ontmoetingsplek

Het idee voor de Dierenweide komt voort uit de wens om grote ‘buurtbewoners’ als De Graafschap, de Annahoeve en Schavenweide meer deel te laten zijn van de wijken. ‘Om de senioren van Schavenweide in contact te brengen met de buurt en de jeugd, is het plan om bij Schavenweide een dierenweide aan te leggen. Door middel van de dieren hopen de bewoners dat er zo een ontmoetingsplek ontstaat tussen jong en oud, met plezier, bewegen en zorg. De Annahoeve heeft haar medewerking in de verzorging door de weeks al toegezegd, mocht de weide er komen’, aldus de organisatie van Het Eerste Avondmaal. 

Sociale bijdrage

Eerder won in Gaanderen het idee voor de Kilometer van Gaanderen, waar een beweeg- en ontmoetingspad gerealiseerd gaat worden. Op De Huet en Dichteren won een vrijwilligers-vacature-ontmoetingsplek. De projecten worden gefinancierd door een sociale bijdrage van tientallen bedrijven uit de gemeente Doetinchem en zullen stap voor stap gerealiseerd worden. Wil je met jouw bedrijf ook een steentje bijdragen aan deze lokale maatschappelijke betrokkenheid? Meld je dan aan via passion@doetinchem.nl.

In gesprek met Overstegen en Doetinchem-Noord

Zondag 9 oktober vindt de laatste editie van het Eerste Avondmaal plaats. Dan gaan we in gesprek met buurtbewoners van Overstegen en Noord. Vanaf 15.30 is de inloop in de kerk aan de Bilderdijkstraat 3. Toegang is gratis, we starten om 16.00 uur met de talkshow.