Welke kansen ziet u voor het gebied centrum-Noord in Doetinchem? Er lopen verschillende initiatieven voor woningbouw in dit gebied. Deze initiatieven en andere ideeën willen we aan elkaar koppelen in een zogeheten stedenbouwkundige visie. Een visie die we graag samen met inwoners en ondernemers opstellen! Op dinsdag 6 december bent u van harte welkom om mee te denken. 

Nieuwe ontwikkelingen en inrichting openbare ruimte

Het gebied Centrum-noord is groot. We hebben bureau Felixx opdracht gegeven om de stedenbouwkundige visie op te stellen samen met inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente. De visie wordt een inspirerend document voor nieuwe ontwikkelingen en de inrichting van de openbare ruimte in het gebied. 

De inloopbijeenkomst is op dinsdag 6 december in De Steck

U bent van harte welkom om tussen 16.30 en 20.00 uur binnen te lopen bij De Steck aan de Raadhuisstraat 45. Op twee  momenten geven we samen met bureau Felixx een centrale presentatie. De presentaties zijn om 16.45 uur en 18.45 uur. 

Met alle kansen gaan we een eerste versie van de visie opstellen 

Alle ideeën en opmerkingen verwerkt bureau Felixx tot kansenkaarten voor het gebied. Met deze kaarten stellen zij een eerste versie van de visie op. Deze visie  presenteren we daarna aan inwoners en ondernemers. We verwachten dit voor de zomer van 2023 te kunnen doen.