Cultuurhistorie

Zoeken

Cultuurhistorie

Met spijt bekijken we oude foto’s. Beelden van het verdwenen verleden. Doetinchem had lange tijd het imago van sloopstad. Nieuwbouw was belangrijk en behoud van het oude deed er minder toe. Gelukkig denken we daar op dit moment anders over.

Cultuurhistorie vervult op dit moment een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. De ruimtelijke ontwikkelingen worden verbonden met de geschiedenis boven en onder de grond. Er wordt ingezet op behoud door ontwikkeling, op herbestemming en op restauratie en duurzaamheid. We hebben extra aandacht voor drie voor Doetinchem belangrijke cultuurhistorische lagen:

  • Industrieel erfgoed
  • Bebouwing in het buitengebied
  • De naoorlogse architectuur & stedenbouw

Daarnaast wordt ook ingezet op de inventarisatie van monumenten, het verbeelden, tentoonstellen en beschrijven van archeologische vondsten en het stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van de cultuurhistorie.

Op deze website vindt u allerlei zaken over cultuurhistorie, de verzamelnaam voor het archeologisch erfgoed, het historisch (steden)bouwkundig erfgoed en het historisch landschappelijk erfgoed. Onderzoeksrapportages en toekomstplannen zijn hier te vinden evenals informatie over regelgeving en procedures.