Op dit moment zijn de asielzoekerscentra (AZC) en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen. Vanaf ongeveer 28 augustus tot eind 2022 vangt Doetinchem 225 vluchtelingen op in een crisisnoodopvang (CNO). Deze CNO komt naast het politiebureau in Doetinchem (Hamburgerbroeklaan), op de hoek van de Industriestraat en de Ambachtstraat.

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen en de antwoorden die wij hebben.

Het antwoord op mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht?

Kijk voor de laatste informatie over de crisisnoodopvang in Doetinchem op deze pagina. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@doetinchem.nl of bellen naar (0314) 377 377.

Opvang van vluchtelingen

Waarom kiest Doetinchem voor crisisopvang van vluchtelingen?

Nederland heeft te maken met een enorme instroom van vluchtelingen en een groot tekort aan opvangplekken. Daarom is crisisopvang nodig. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft met de Rijksoverheid afgesproken dat dat de crisisnoodopvang van onze regio in Doetinchem komt. Doetinchem wil als centrumgemeente haar steentje bijdragen.

Waarom besluiten jullie dit midden in de zomervakantie als de meeste mensen er niet zijn?

De veiligheidsregio is al langer op zoek naar een locatie voor crisisnoodopvang. Ze hebben alle gemeenten gevraagd met oplossingen te komen. Het was voor onze gemeente half juli pas definitief duidelijk dat de CNO er kon komen. Daarna hebben we zo snel mogelijk en zo goed mogelijk omwonenden en andere betrokken partijen geïnformeerd.

Wanneer komen de vluchtelingen?

Vanaf maandag 18 juli maken wij samen met Losberger De Boer het terrein geschikt voor de crisisnoodopvang. We verwachten dat de locatie rond 26 augustus klaar is voor de opvang. We verwachten dat de vluchtelingen ongeveer op 28 augustus naar Doetinchem komen.

Tot wanneer blijven de vluchtelingen?

De opvang is in principe voor 3 maanden; tot eind 2022. Op dinsdag 19 juli maakte het Veiligheidsberaad (overleg van alle burgemeesters in Nederland) bekend dat de gemeenten maar tot 1 oktober crisisnoodopvang willen verzorgen. We weten nu nog niet wat dat betekent voor de opvang in Doetinchem.

Hoeveel vluchtelingen komen er in de gemeente Doetinchem?

Op de locatie aan de Hamburgerbroeklaan worden ongeveer 225 vluchtelingen opgevangen.

Waar komen de vluchtelingen vandaan?

De vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen komen vooral uit Eritrea, Syrië, Turkije, Jemen, Somalië en Afghanistan. De mensen die komen zijn kortgeleden ingestroomd. Ze zijn in Nederland geïdentificeerd en geregistreerd. Ook hebben zij een medische intake gehad.

Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen?

Wij weten nog niet wat de samenstelling is van de groep die in Doetinchem wordt opgevangen. Zodra wij dit weten leest u het op deze pagina.

Hoe gaat het op dit moment met de vluchtelingen?

Ze zijn vooral moe, toe aan rust.

Komt er een blijvende opvang voor vluchtelingen in Doetinchem?

Op dit moment kijken we naar de mogelijkheden voor een blijvende opvang. Dit doen we samen met een kleine groep (maatschappelijke) organisaties en grondeigenaren. Gemeente Doetinchem probeert samen met haar partners oplossingen te zoeken voor alle woningzoekenden. Een dringend probleem is het opvangen van vluchtelingen. Het college van Doetinchem heeft aan het COA aangeboden om permanente kleinschalige opvang voor vluchtelingen te realiseren in combinatie met huisvesting van andere doelgroepen.

Crisisnoodopvang Hamburgerbroeklaan

Wat is een crisisnoodopvang?

Een crisisnoodopvang (CNO) is opvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra (AZC) en het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overvol. Wij vangen de vluchtelingen die hier niet meer terecht kunnen tijdelijk op. Daarna kunnen ze doorstromen naar een ander opvangcentrum.

Waar komt de crisisnoodopvang?

Naast het politiebureau in Doetinchem (Hamburgerbroeklaan), op de hoek van de Industriestraat en de Ambachtstraat. Op het parkeerterrein komen woonunits te staan.

Waarom op de locatie aan de Hamburgerbroeklaan?

Het terrein aan de Hamburgerbroeklaan is een locatie van de gemeente. De locatie is meteen beschikbaar; we kunnen meteen beginnen met het klaarmaken van de locatie. Hier zijn we op maandag 18 juli mee begonnen. Daarnaast ligt het terrein centraal en dichtbij voorzieningen (winkels, station en dergelijke).

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

Er komen woonunits waarin de vluchtelingen een slaapplaats krijgen. Ook zijn er douches, toiletten, een EHBO-ruimte en algemene ruimtes voor dagbesteding (geen onderwijs). De vluchtelingen krijgen eten, drinken en verzorgingsartikelen.

Wat voor woonunits zijn het?

In iedere unit kunnen 4 of 5 personen wonen. De units zijn ook geschikt voor de (warme) nazomer en koudere herfstmaanden. Wij nemen alle voorzieningen over van gemeente Maashorst. Bekijk de reportage van DTV Nieuws over de crisisnoodopvang in de gemeente Maashorst. Op de afbeelding hieronder ziet u de indeling van de locatie aan de Hamburgerbroeklaan.

Tekening plaatsing woonunits crisisopvang Hamburgerbroek

Blijven vluchtelingen in de opvang?

De vluchtelingen in de opvang kunnen altijd gecontroleerd het terrein af. Zij moeten zich natuurlijk wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden. Wanneer de vluchtelingen in Doetinchem aankomen krijgen ze uitleg over wat we van hen verwachten.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Er zijn genoeg toezichthouders aanwezig. Mochten er op en om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan geven de toezichthouders dat aan de politie door. De mensen die werkzaam zijn op de locatie hebben ook aandacht voor de veiligheid van de vluchtelingen en die van de omgeving. In geval van overlast kunnen omwonenden het beheer en de beveiliging van de locatie bereiken.

Hulp bieden aan vluchtelingen

Ik wil helpen, waar kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door een mail te sturen naar gemeente@doetinchem.nl of bellen naar (0314) 377 377.

Kan ik als inwoner van Doetinchem naar de crisisnoodopvang om te helpen?

Nee. De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn vermoeid. Wij vragen u om hen rust te gunnen en om die reden weg te blijven bij de opvanglocatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?