Wij vragen alle inwoners van onze gemeente om de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM(externe link)) te volgen. Hebt u vragen? Lees dan de informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link). U kunt ook bellen met een landelijk informatienummer: 0800-1351.

Op de website  https://corona.steffie.nl(externe link) wordt door middel van beelden uitleg gegeven.

Ondersteuning inwoners

Bent u financieel getroffen door de coronacrisis? Het is belangrijk om tijdig om hulp te vragen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente, het Buurtplein en Laborijn. Ook het Platform Armoedebestrijding Doetinchem biedt hulp.

Lees onderstaande brochure en de informatie op Financiële ondersteuning.

Special corona Rondkomers

Ondersteuning ondernemers

De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Lees meer over ondernemen en het coronavirus op de pagina Ondersteuning ondernemers in coronatijd. 

Ondersteuning verenigingen en stichtingen

Maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen, e.d.) die het moeilijk hebben door de coronamaatregelen kunnen een gift van € 250,- krijgen of een subsidie aanvragen. Ook kunnen ze altijd met ons overleggen over een andere vorm van hulp. Stuur daarvoor dan een mail naar coronaloket@doetinchem.nl

Eenmalige gift van € 250,- 

Iedere vereniging/stichting kan onder voorwaarden een eenmalige gift ontvangen van € 250,-. De regeling is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die te maken hebben met minder inkomsten (bijvoorbeeld uit lidmaatschap, sponsoring of barinkomsten) terwijl vaste lasten doorlopen of er extra kosten zijn vanwege de coronamaatregelen. Hieronder leest u aan welke spelregels u moet voldoen.

Spelregels

De vereniging/stichting:

 • is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft de statutaire zetel in Doetinchem;
 • is primair gericht op maatschappelijke doelstellingen;
 • ontvangt geen andere subsidie van de gemeente Doetinchem of heeft op enigerlei wijze reeds compensatie voor coronakosten ontvangen;
 • gaat akkoord met publicatie van de aanvraag in een toekenningsoverzicht coronasubsidies gD voor de gemeenteraad

Voldoet uw stichting of vereniging aan bovenstaande spelregels? Vul dan via onderstaande knop het formulier in. 

Goed om te weten: 

 • De gift hoeft u na toekenning niet meer te verantwoorden. Het is de bedoeling dat het bedrag binnen drie weken na het goedkeuring van de aanvraag op de bankrekening staat.
 • De gemeente heeft in totaal maximaal € 50.000,- beschikbaar voor de giften, dus op = op. De aanvragen verwerken we op volgorde van binnenkomst.

Aanvraagformulier '€ 250,- regeling'

Maatwerkregeling corona-ondersteuning 

De maatwerkregeling is bedoeld voor organisaties/stichtingen/instellingen die een grotere (financiële) ondersteuningsbehoefte hebben door corona. Hieronder leest u aan welke spelregels u moet voldoen.

Spelregels

De vereniging/ stichting:

 • heeft zijn statutaire zetel in Doetinchem en levert een bijdrage aan de beleidsdoelen zoals beschreven in de gemeentebegroting van Doetinchem;
 • kan geen of in onvoldoende mate een beroep doen op de financiële regelingen van het Rijk en/of de provincie;
 • toont aan de hand van de exploitatiebegroting en de reserves aan, niet in staat te zijn om de financiële gevolgen van corona zelf te dragen.

Voldoet uw stichting of vereniging aan bovenstaande spelregels? Vul dan via onderstaande knop het formulier in. 

Goed om te weten: 

 • We geven geen subsidie aan commerciële instellingen.
 • Het besluit over toekenning van de subsidie nemen college en raad los van een eventuele reeds bestaande subsidierelatie. 

Aanvraagformulier 'Maatwerk corona-ondersteuning'

Hebt u gevonden wat u zocht?