Het college van gemeente Doetinchem heeft akkoord gegeven voor de ontwikkeling van een zonnepark in de buurt van de Keppelseweg. Nu is de gemeenteraad aan zet om hierover te besluiten. Wanneer de gemeenteraad het advies van het college overneemt, kan het college de omgevingsvergunning verlenen.

Zonnepark Keppelseweg B.V. (LC Energy B.V.) wil op een terrein in de buurt van Keppelseweg 300 een zonnepark maken met een totale oppervlakte van ongeveer 12 voetbalvelden. Het terrein wordt nu nog gebruikt voor landbouw, maar de eigenaar is op zoek naar een andere bestemming. Het is de bedoeling dat het zonnepark na 30 jaar weer wordt verwijderd.

Belangrijke stap in opwekking duurzame energie

Zonnepark Keppelseweg kan op jaarbasis ongeveer 9.000 MWh aan stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het verbruik van ruim 2.700 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Daarmee levert het zonnepark een belangrijke bijdrage aan het doel om evenveel energie op te wekken als dat we verbruiken.

Zonnepark wordt aangelegd met oog voor natuur en omgeving

Het zonnepark krijgt een mooie aankleding waarbij we rekening houden met de omgeving. Zo worden tussen de zonnepanelen door bijvoorbeeld wildakkers, gras, struiken, hagen en kruidenrijke graslanden aangelegd. Zo wekken we niet alleen duurzame energie op, maar is er ook aandacht voor insecten, planten en dieren.

Samen met omwonenden gewerkt aan de uitwerking van het plan

Omwonenden zijn betrokken geweest en hebben meegedacht over de locatie en de manier waarop het zonnepark wordt aangelegd en aangekleed. Omwonenden die zich niet kunnen vinden in de plannen hebben zienswijzen tegen het zonnepark ingediend. Deze zienswijzen leggen we voor aan de gemeenteraad.

Omwonenden kunnen voordeel halen uit het zonnepark

Als gemeente vinden we het belangrijk dat omwonenden ook voordeel halen uit bijvoorbeeld een zonnepark in hun buurt. Daarom is vastgelegd dat bij voorkeur sprake moet zijn van 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat omwonenden de kans moet krijgen om voor een deel eigenaar te worden van het zonnepark. Hierbij kunnen inwoners en bedrijven investeren en voordeel halen uit het project.

Op de website van LC Energie, www.lcenergy.nl, vindt u meer informatie over het project onder het tabblad ‘projecten’.