Het college van gemeente Doetinchem heeft op dinsdag 7 december een besluit genomen over de route naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Het plan om in een kleine 30 jaar te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen (zoals aardgas), noemen we de ‘Transitievisie Warmte’. De Transitievisie Warmte is gemaakt in samenwerking met Sité Woondiensten, netbeheerder Liander, Waterschap Rijn en IJssel en inwoners. In de visie staat onder andere welke voorwaarden wij belangrijk vinden voor een goede overgang naar andere warmtebronnen. Ook staan wijken benoemd die het meest kansrijk zijn om op korte termijn over te stappen. De gemeenteraad besluit naar verwachting in januari 2022 over deze transitievisie.

Aardgasvrij worden maakt deel uit van het landelijke Klimaatakkoord en is nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te houden. Op dit moment is het overgrote deel van de Nederlandse woningen nog aangesloten op het aardgasnet. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbranding komt er CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Bovendien is de voorraad aardgas niet oneindig, wordt de gaswinning in Groningen gestopt en stijgen de energieprijzen voor aardgas. Des te meer reden om nu al uit te kijken naar betere alternatieven.

Stap voor stap

Frans Langeveld, wethouder duurzaamheid: ‘Met de Transitievisie Warmte hebben we in beeld wat de mogelijkheden in gemeente Doetinchem zijn op weg naar een CO2 neutrale gemeente. We kunnen niet overal tegelijkertijd aan de slag. Dat doen we stap voor stap. Er is ook nog steeds veel onduidelijkheid over de financiële middelen die het Rijk wil inzetten, bijvoorbeeld voor (isolatie)maatregelen en de stap naar aardgasvrij. Voor nu kijken we als gemeente telkens naar de dagelijkse praktijk en aan de hand van de Transitievisie Warmte zetten we de stappen die we nu al kunnen en moeten zetten.'

Samen met inwoners wijk voor wijk aan de slag

Via een buurtgerichte aanpak wordt de komende jaren duidelijk wanneer welke buurt aardgasvrij wordt. Alle argumenten meegerekend, is de ‘Kleurrijke buurt’ en de ‘Romantische buurt Zuid’ in Dichteren het meest kansrijk op korte termijn de overstap te maken naar andere warmtebronnen. Daarom starten we in 2022 het gesprek met inwoners uit deze wijken. Om samen tot een plan te komen, is een intensief proces met inwoners, ondernemers en instellingen noodzakelijk. We verwachten na ongeveer 1,5 tot 2 jaar een plan te hebben liggen om in deze wijken aardgasvrij te worden voor 2050.

Focus op isoleren

Een belangrijk onderdeel van aardgasvrij worden, is energiebesparing. Wanneer een woning goed is geïsoleerd, houdt het beter warmte (of koelte) vast en is er minder energie nodig om de temperatuur aangenaam te houden. We stimuleren inwoners daarom hun huizen klaar te maken voor de overstap naar een andere warmtebron. Dit doen we onder andere door gratis advies van het Energieloket, informatieavonden in de wijk en middels de Duurzaamheidslening. Via de website www.agem.nl is veel info te vinden over bijvoorbeeld subsidies en advies.