Het college van gemeente Doetinchem heeft op 14 december akkoord gegeven voor de bouw van een zonnepark dichtbij de Keppelseweg. Nu is de gemeenteraad aan zet om hierover te besluiten. Wanneer de gemeenteraad het advies van het college overneemt, kunnen inwoners het plan (het ontwerpbesluit) 6 weken lang bekijken en reageren.

Zonnepark Keppelseweg B.V. (LC Energy B.V.) wil op een terrein in de buurt van Keppelseweg 300 een zonnepark maken met een totale oppervlakte van ongeveer 8,5 hectare (12 voetbalvelden). Het terrein wordt nu nog gebruikt voor landbouw, maar de eigenaar is op zoek naar een ander doel. Het is de bedoeling dat het zonnepark na 30 jaar weer wordt verwijderd.

Belangrijke stap in opwekking duurzame energie

Zonnepark Keppelseweg kan op jaarbasis ongeveer 9.000 MWh aan stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het verbruik van ruim 2.700 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Het doel is om evenveel energie op te wekken als dat we verbruiken. Het zonnepark is belangrijk voor het bereiken van dit doel. 

Zonnepark wordt aangelegd met oog voor natuur en omgeving

Het zonnepark krijgt een mooie aankleding waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. Zo worden tussen de zonnepanelen door bijvoorbeeld wildakkers, gras, struiken, hagen en kruidenrijke graslanden aangelegd. Zo wekken we niet alleen duurzame energie op, maar is er ook aandacht voor insecten, planten en dieren.

Samen met omwonenden gewerkt aan de uitwerking van het plan

Omwonenden zijn betrokken geweest en hebben meegedacht over de locatie en de manier waarop het zonnepark wordt aangelegd en aangekleed. Zo zijn er verschillende keukentafelgesprekken geweest waar belangrijke informatie uit is gehaald. Ook is er een inloopbijeenkomst en een digitale informatiebijeenkomst door de initiatiefnemer (LC Energy B.V.) georganiseerd.

Ook voordeel voor omwonenden

Als gemeente vinden we het belangrijk dat omwonenden ook voordeel hebben van bijvoorbeeld een zonnepark in hun buurt. Daarom is afgesproken dat het liefst 50% lokaal eigendom moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld met een energiecoöperatie. Hierbij kunnen inwoners en bedrijven investeren en ook voordeel hebben van het project.

Bekijk het plan en reageer

Om het zonnepark te kunnen aanleggen, moet eerst afgeweken worden van het bestemmingsplan. Om dit te bereiken moeten verschillende stappen worden gezet, ook wel een ruimtelijke procedure genoemd. Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met het afwijken van het bestemmingsplan. Natuurlijk kunnen inwoners het plan 6 weken lang bekijken. In die periode kan ook gereageerd worden op het plan. Daarna wordt een definitief besluit genomen. Wij houden u op de hoogte van waar en wanneer het plan te bekijken is.