De cliëntgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijken IJsseltuinen, De Pas, Dichteren en van de dorpen Gaanderen en Wehl. De vertegenwoordigers overleggen gemiddeld 4 keer per jaar samen met de wijkregisseurs / vertegenwoordigers van de gemeente.

Wat doen we als wijk- en dorpsraden

Als cliëntgroep willen we initiatieven van en voor burgers stimuleren richting de gemeente en andere instellingen. We proberen bewoners te betrekken bij hun eigen wijk of dorp door regelmatig te overleggen over activiteiten in de wijk. We zijn actief in het bevorderen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen die de leefbaarheid van de omgeving bevorderen. Door te luisteren naar elkaar en te leren van elkaar worden we samen sterker.

“Wij zijn als cliëntgroep trots dat de samenwerking tussen de wijken en dorpen is verbeterd. We leren van elkaar en dit wordt meegenomen naar de eigen achterban. Wijkregisseurs, beleidsmakers en wijken-/dorpsvertegenwoordigers bereiden samen de bijeenkomsten voor. Deze duidelijke samenwerking levert bruikbare ideeën op voor alle partijen, met als concreet resultaat dat de input en afstemming van wijkplannen met de wijken en dorpen is verbeterd.”

Speerpunten voor de komende jaren

Als cliëntgroep volgen we actief de uitvoering van het nieuwe beleid (De Doetinchemse Keuze) van de gemeente. Met name volgen wij de resultaten van het dorps- en wijkgerichte werken op het terrein van de gezamenlijke activiteiten. We willen de burgerbetrokkenheid meer stimuleren door deel te nemen aan of zitting te nemen in uitwerkgroepen en ondersteunen bij het opzetten van burgerinitiatieven. Verder leveren we input aan de werkplannen van de wijken.

Contactgegevens

Voorzitter Stef Veldkamp
shmveldkamp@hotmail.com

Heeft u gevonden wat u zocht?