De cliëntgroep vrijwilligers behartigt de belangen van het vrijwilligerswerk in de breedste zin. In de voorbereiding van de SR-vergaderingen wordt de cliëntgroep ondersteund door de vereniging WORLD (Werkoverleg Overheid, Religies en Levensbeschouwing in Doetinchem). De cliëntgroep maakt daarnaast gebruik van de informatie en kennis vanuit het Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten, de stichting Ontmoetinchem en andere vrijwilligersorganisaties en via de externe contacten en bijeenkomsten.

“Mede door onze adviezen ligt er nu een vrijwilligersbeleid waar we trots op zijn.”

Speerpunten voor de komende jaren

Het volgen van de ontwikkelingen:

  • binnen het Buurtplein, met name die van de buurtcoaches en wijkregisseurs
  • binnen de Vrijwilligerscentrale
  • rond het zogenaamde verplicht stellen van vrijwilligerswerk (tegenprestatie). Hierover bestaat nog veel onduidelijkheid en zijn de meningen verdeeld
  • in de samenwerking tussen het Zorg-, Werk- en Buurtplein

Contactgegevens

Voorzitter mevr. M. Pieters-Veenekamp
marionveenekamp@kpnmail.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?