De cliëntgroep Ouderen vertegenwoordigt de groep ouderen in onze samenleving. Onze kernboodschap is dat iedere burger erbij hoort en deel uitmaakt en deel moet blijven uitmaken van de samenleving. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare burgers, die ondersteuning nodig hebben bij hun deelname aan de samenleving. Meedoen veronderstelt een zekere zelfredzaamheid. We volgen kritisch de beleidsstukken van de gemeente en adviseren daar waar mogelijk en nodig.

“Wij zijn als cliëntgroep Ouderen trots, omdat mede door onze inzet het Senioren Ontmoetingspunt Doetinchem is gerealiseerd, er meer invalide parkeerplaatsen zijn bijgekomen en er nu een goed scootmobielen beleid is”

Speerpunten voor de komende jaren

 • dagbesteding (ouderen)
 • mobiliteit (scootmobiel)
 • handhaven huishoudelijke hulp
 • preventie van armoede bij ouderen
 • eigen bijdrage naar draagkracht (stapeling van kosten)
 • preventieve ouderengezondheidszorg (ouderenconsultatiebureau)
 • goede huisvesting voor senioren

De cliëntgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de volgende organisaties:

 • De ouderenbonden in de gemeente Doetinchem: ANBO en PCOB
 • KBO Doetinchem/Gaanderen
 • KBO Wehl/Nieuw Wehl
 • De cliëntenraden van de verzorgingshuizen:
 • Sensire
 • Markenheem
 • FNV
 • CNV

Contactgegevens cliëntgroep Ouderen

Voorzitter Andries Snippe
@ andries.snippe@gmail.com

Heeft u gevonden wat u zocht?