De cliëntgroep bestaat uit twee personen. Eén vertegenwoordigt de groep daklozen en drugsverslaafden en de ander vertegenwoordigt vooral de groep mensen vanuit de reguliere GGZ. De cliëntgroep (O)GGZ geeft advies over beleid op gebied van dak- en thuislozen en drugsverslaafden en de geestelijke gezondheidszorg. Ook neemt zij allerlei initiatieven die ontwikkelingen op het gebied van de daklozen en de geestelijke gezondheidszorg in gang zetten. Bijvoorbeeld gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ en deskundigheidsbevordering van de mensen die vanuit de gemeente contact hebben met deze doelgroep. De klankbordgroep GGZ bestaat geheel uit ervaringsdeskundigen. Door bespreking van onderwerpen die op de SR-agenda staan, houdt de cliëntgroep voeling met de gedachtegangen van de achterban. Veel van de bijdragen van de cliëntgroep vinden een plek in de adviezen van de SR. Ook de hiervoor genoemde initiatieven hebben processen op gang gebracht die nog steeds voortduren en zich ontwikkelen.

“Het speerpunt van onze cliëntgroep is aandacht te vragen voor de doelgroep om te voorkomen dat ‘mensen tussen wal en schip’ vallen. Een succesvol voorbeeld hiervan is de zogenaamde zorggarantie. De cliëntgroep heeft dit voorstel ingebracht tijdens de behandeling van de veranderingen in de woonzorg voor GGZ-cliënten. De zorggarantie houdt in dat mensen die vanuit de woonzorg aangespoord worden om zelfstandig te gaan wonen, door middel van maatwerkgesprekken kunnen terugkeren als zelfstandig wonen onverhoopt mislukt.”

Contactgegevens

mevrouw Ine Spuls @ iness@bedreiv.nl
de heer Johan van der Werf @ Johan.vdwerf@live.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?