De groep Onderling Sterk wil haar doelen bereiken door het college van b&w te adviseren over voorgenomen beleid vanuit de beleving van de cliënten. De cliëntgroep bestaat uit 14 mensen met een licht verstandelijke beperking. De groep noemt zich Onderling Sterk Doetinchem en omstreken. De heer Willy Bennink is hun coach. De cliëntgroep behartigt de belangen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Ze wil emancipatie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen en wil er toe bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking een normaal leven kunnen leiden in de maatschappij op gebied van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, enzovoort.

Ze wil erkenning krijgen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en wil de samenwerking bevorderen met andere (belangen)organisaties in de zorg en dienstverlening.

Wat doet de cliëntgroep

  • Informatie en advies geven aan mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk.
  • Informatie en advies geven aan instellingen en organisaties met het oogmerk dat mensen met een verstandelijke beperking maximaal kunnen participeren in het maatschappelijk leven.
  • Plaatselijk actie ondernemen op het moment dat belangen van mensen met een verstandelijke beperking in het geding zijn.
  • Themadagen organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Deelnemen aan congressen, symposia, bijeenkomsten en workshops.
  • Overleg bevorderen met plaatselijke organisaties en het doen van al het overige dat aan het bereiken van het gestelde doel kan bijdragen.

Op welk resultaat zijn we trots

Met de bijeenkomst ‘Hoor mij nou, Ervaringsdeskundigheid je kunt er niet omheen’ heeft de groep Onderling Sterk wethouders, beleidsmedewerkers, buurtcoaches en andere medewerkers van de gemeente een inkijkje kunnen geven in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Resultaat is dat de wethouders en medewerkers meer rekening kunnen houden met deze doelgroep in de beleidsplannen en bij de uitvoering van het beleid. Om de verhalen ook echt een gezicht te geven, zijn posters en een verhalenbundel overhandigd aan de wethouder. Een zeer geslaagde bijeenkomst.

Speerpunten voor de komende jaren

De groep Onderling Sterk zal de veranderingen op het gebied van wonen, begeleiding, werk en dagbesteding van mensen met een licht verstandelijke beperking kritisch volgen. Daarnaast wil de groep de achterban door middel van Themacafés duidelijk en begrijpelijk informeren over alle veranderingen.

Contactgegevens

Voorzitter Willy Bennink
wgm.bennink@chello.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?