De cliëntenraad en de Vereniging Cliënten en Verwanten Elver Zorg Nieuw-Wehl volgen als cliëntgroep de veranderingen in de zorg naar de gemeenten, de grote stelselwijzigingen en de noodzakelijke transformatie en geven zo nodig advies. Tevens zijn er contacten met de cliëntenraden van een grote zorginstelling met vestigingen in Doetinchem en zijn er contacten met ‘Mijn School’ Doetinchem en Jeugdzorg.

Wat doet de cliëntgroep

Er verandert veel voor mensen met een lichte en/of verstandelijke beperking. Onderzoek heeft al eerder aangetoond dat ze in bijna alle vormen van zorg, VG, AWBZ, GGZ, Jeugdzorg, Ouderenzorg etc. hulp krijgen. De aanspraak op zorg geldt voor iedereen; het aanbod is vaak verschillend. Niet het aanbod, maar de vraag van de cliënt staat centraal. De hulp is licht als het kan, intensief als het moet en wordt in beginsel in de eigen sociale omgeving geboden.

Speerpunten voor de komende jaren

Uitbreiding van de contacten en overleg met vergelijkbare instellingen en groepen. Nauwe samenwerking met de groep Onderling Sterk en hun coach. Opbouwend bijdragen aan de transitie en transformatie van de zorg, met als aandachtspunt medezeggenschap voor de cliënten als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, sociale inclusie, rechten, eigen regie, lichamelijk, emotioneel en materieel welbevinden en interpersoonlijke relaties.

Contactgegevens

de heer Ben Wichman
Email: benhannywichman@kpnmail.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?