De cliëntgroep Mantelzorg bestaat uit mantelzorgers met verschillende zorgtaken. Zorgtaken zoals fysieke verzorging, ondersteuning en verzorging van volwassenen, jongeren en kinderen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en met verschillende andere psychiatrische aandoeningen.

Als cliëntgroep hebben wij regelmatig overleg met de medewerker mantelzorgbeleid van de gemeente.

“Wij proberen als cliëntgroep de diverse en kwetsbare groep mantelzorgers in de gemeente Doetinchem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen door via de Sociale Raad invloed uit te oefenen op het beleid van de mantelzorg. Als cliëntgroep Mantelzorg zijn wij trots dat wij in samenwerking met de gemeente de nieuwe ‘Mantelzorgwaardering’ mede hebben vormgegeven.”

Speerpunten voor de komende jaren

Het in beeld krijgen van mantelzorgers heeft prioriteit. Zo ook te zorgen dat mantelzorgers altijd betrokken worden bij keukentafelgesprekken en andere vormen van overleg. De ontwikkelingen in de sociale wijkteams worden door de cliëntgroep intensief gevolgd. Met name de ontwikkelingen met betrekking tot het mantelzorgbeleid houdt de cliëntgroep Mantelzorg nauwlettend in de gaten en ze zal, indien nodig, actief zaken onder de aandacht brengen. Zo mag door het niet verstrekken van hulpmiddelen vanwege de bezuinigingen een niet al te grote druk op de al overbelaste mantelzorgers worden gelegd.

Lees ook de leidraad voor de Mantelzorgondersteuning gemeente Doetinchem 2021-2024.

Contactgegevens

Voorzitter Jan Peet
kbgmantelzorgdtc@outlook.com

Heeft u gevonden wat u zocht?