Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Wehlse Broeklanden

De Wehlse Broeklanden is het buitengebied tussen Doetinchem en Wehl. Een gebied met een gevarieerd landschap waar u een ommetje, lange afstandswandeling of fietstocht kunt maken. U loopt er over lanen, paden en dekzandruggen. Door het grasland, over het erf van boerderijen en langs hagen. En ook voor de kinderen is er het nodige te beleven. Kortom, voor elk wat wils.

De aanleg en inrichting van de Wehlse Broeklanden zijn nog volop bezig. Het is een 800 hectare groot gebied waar u veel mogelijkheden heeft om te recreëren. Het netwerk van wandelpaden breidt zich steeds verder uit en er komen nog nieuwe fiets- en ruiterpaden. Ook wordt er hard gewerkt aan nieuwe terreinen, bijvoorbeeld aan ‘De Uitloop’ bij de Belderstraat.

De Wehlse Broeklanden heeft veel te bieden. Voor jong en oud. Kinderen kunnen hier de natuur van dichtbij ontdekken. Wat is er nou leuker om waterbeestjes van dichtbij te bekijken of lekker over sloten te springen.
 

Gebied met geschiedenis

De Wehlse Broeklanden is een gebied met geschiedenis. Her en der liepen bescheiden voetpaden die later uitgroeiden tot een netwerk van paden. Veel daarvan zijn verdwenen, maar enkele zijn nu nog als wegen herkenbaar. Het gebruik van het gebied hing af van het aanwezige landschap. De lage natte en vruchtbare gebieden werden gebruikt als grasland. Op de hogere plekken kwamen woningen en akkers. Op minder vruchtbare gronden kwamen bossen. De aanwezige dekzandruggen werden gebruikt om paden aan te leggen. De naam Wehlse Broeklanden grijpt terug naar dat vroegere landschap. Het is bedacht door de Oudheidkundige Vereniging Wehl. Het verwijst naar het vroegere broeklandschap: een drassig gebied met heide en moerasbossen. Nu is het voornamelijk weide en akkerland.

Foto Wehlse Broeklanden

 Afwisselend landschap

Kenmerkend voor de Wehlse Broeklanden is het afwisselende landschap met hagen, singels en weidsheid, een variatie aan woningen en boerderijen en een uitgebreid netwerk van kronkelende straatjes en grotere wegen. In dit landschap zijn verschillende gebieden te onderscheiden. Elk met een eigen karakter en kenmerken. Ga eens op onderzoek uit en ontdek de verschillen!
 

De Mussenhorst    

De Mussenhorst is het centrale punt in de Wehlse Broeklanden. Een aantal wandelpaden kruisen elkaar hier. De gemeente Doetinchem heeft de grond naast de oude boerderij aangekocht en ingericht met kikkerpoelen en een boomgaard. Kleine Dexter koeien begrazen het terrein. In het terrein zijn wandelpaden uitgemaaid. Maar u bent vrij om het gebied te ontdekken. Zo mag u de appels van de bomen plukken en picknicken waar u wilt. De poelen zijn nog in ontwikkeling. Maar over een paar jaar is dit een geweldige plek om libelles en kikkers te spotten en hopelijk ook enkele bijzondere soorten!
 
Bekijk meer informatie over de Wehlse Broeklanden.
Folder met wandelroutes door de Wehlse Broeklanden

Tijdens de Knapperslagcross heeft  Buur maakt Natuur in 2017 een wandeling uitgezet. Klik hier voor meer informatie over de route.
 

Visie

In 2010 hebben het college van b&w en de gemeenteraad de visie over de Wehlse Broeklanden vastgesteld. Zij gaven hiermee het startschot voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de Wehlse Broeklanden. In de visie zijn staan de volgende doelstellingen voor Wehlse Broeklanden:  

 • Het ontwikkelen van een veelzijdig gebied met recreatieve en ecologische elementen
 • Het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden
 • ontsluiting van het gebied door een stramien van verbindingen
 • verleiden van initiatiefnemers om ontwikkelingen in het gebied op te pakken
 • stimulering van verbreding van agrarische activiteiten

Heel concreet komt dit neer op het aanleggen van:

 • 90 hectare openbaar terrein 
 • 10 km fietspad
 • 20 km wandelpad
 • 5 km ruiterpad

30% van de particuliere grond eigenaren doet hier aan mee.

De gebiedsvisie voor de Welhse Broeklanden is vastgelegd in een document. Het document kunt u downloaden:


Commissie

Voor de ontwikkeling van de Wehlse Broeklanden is een commissie ingesteld. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van AJK, bewonersvereniging Wehlse broek, Dorpsraad Wehl, IVN De Oude IJsselstreek, LTO, vertegenwoordiging De Huet, Stichting Buur maakt Natuur, Wijkraad Dichteren en de gemeente Doetinchem. Verder zijn er nog vertegenwoordigers van de gemeente Montferland, Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel agendalid. Het doel van de commissie is om mee te denken met de plannen en ideeën, draagvlak te creëren, ervaringen uit te wisselen en het college van B&W te adviseren.


Hieronder ziet u de kaart van de Wehlse Broeklanden. U kunt de kaart ook in een groter formaat downloaden.


Visiekaart Wehlse Broeklanden

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap