Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Donateur

U kunt jaarlijks het project Buur maakt Natuur steunen. Als privépersoon doet u dit al vanaf € 30,- per jaar. Voor bedrijven geldt een minimumbedrag van € 120,- per jaar. Voor dit bedrag wordt er jaarlijks vierkante meters natuurgebied gemaakt in de Wehlse Broeklanden of in Gaanderen. Bij € 30,- is dit 5 m2, bij € 120,- is dit 20 m2.  Wilt u donateur worden? Neemt u dan contact op met de Stichting Buur maakt Natuur.


Certificaat 't Knapperslag

Als bewijs van uw aankoop krijgt u een certificaat met daarop vermeld in welke buurgrond uw vierkante meters worden gerealiseerd. Het eerste terrein waarmee Buur maakt Natuur bezig gaat is ‘buurgrond Knapperslag’. Ook wordt u vermeld op de overzichtskaart en de lijst van donateurs (als u dat wenst). Deze is terug te vinden op de website. Op de overzichtskaart kunt u tevens zien wanneer de grond daadwerkelijk is aangelegd als natuurgebied. Elk jaar worden alle schenkers uitgenodigd voor de Buurmaaktnatuurdag / Knapperslagcross.


De Watertap

Het tweede terrein dat ontwikkeld wordt is De Watertap in Gaanderen.


Donateur

Bankrekeningnummer: Triodos Bank  25.48.03.857  ( NL 62 TRIO 0254 8038 57 )

Graag bij schenking in opmerkingsvenster van de bank vermelden van naam en adresgegevens en het e-mail adres + gebied waarvoor u schenkt (knapperslag / watertap).

Het e-mail adres is voor ons belangrijk om u te kunnen informeren over de schenking. Ook of het een eenmalige schenking betreft, of een jaarlijkse donatie. Uw contact gegevens worden niet verspreid en/of openbaar gemaakt. Deze gebruiken wij enkel om u op de hoogte te kunnen houden van activiteiten en ontwikkelingen aangaande Buur maakt Natuur.


Periodieke gift en de ANBI

Normaliter zijn giften aftrekbaar voor de belastingen boven 1% van het verzamelinkomen. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. Bij een periodieke gift draagt de Belastingdienst vanaf de eerste euro bij. U kunt de periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de stichting Buur Maakt Natuur.

Uw gift is periodiek als:

 • U de gift heeft laten vastleggen;
 • U minstens 1 x per jaar een bedrag overmaakt;
 • U dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting;
 • De stichting geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst “Periodieke gift in geld” kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap