Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

De Watertap

Gaanderen is ontstaan op de verhoogde gronden - de rivierduinen - langs de oevers van de rivier de Oude IJssel. Door de jaren heen is veel rivierduin vergraven en zelfs afgegraven. Daar waar nog wel rivierduin aanwezig, is het gebruik van de grond en de begroeiing veelal niet meer authentiek.


Afb: Gebruik van het rivierduin in vroeger tijden met akkerland op de lage delen

Foto boomDe werkgroep Rivierduinen heeft zich tot doel gesteld de verdere achteruitgang van de eens arme, soortenrijke natuur te voorkomen en te komen tot herstel van het voedselarme karakter van het rivierduin.

Afbeelding rechts: Uitgelopen hakhout op het rivierduin in Gaanderen.

In een visiedocument wordt richting gegeven aan de toekomstplannen voor behoud en verbetering van het rivierduin. Op een informatiepaneel aan de Kerkstraat in Gaanderen wordt uitleg gegeven over het rivierduin van het heden en het verleden.

Schetsmatige weergave rivierduinHiernaast een schetsmatige weergave van het rivierduin (rood gestreept) zoals dat nog te vinden is rond de Kerkstraat in Gaanderen. Het gele vlak geeft globaal aan waar zich rivierduin heeft bevonden wat inmiddels is afgegraven.

Het informatiepaneel over de rivierduinen bevindt zich bij de kruising Kerkstraat / Steverinkstraat.

Afbeelding rechts: Detail rivierduin rond de Kerkstraat in Gaanderen. Klik op de kaart om deze te vergroten.

- Download Visie Rivierduinen (PDF, 18 MB).
- Download bijlagen Visie Rivierduinen (PDF, 41 MB).
 

Ontwikkeling De Watertap

In Gaanderen wordt op dit moment 5,7 hectare natuur verworven. Op dit terrein komt een wandelpad (Het Mullepad) en wordt voorzien in natuurakkers. Lees meer over dit project van de werkgroep Rivierduinen in het artikel 'Inrichting De Watertap in Gaanderen van start'.

- Download tekening inrichtingsplan (PDF, 3,7 MB).
- Nieuws: Start inrichting De Watertap en tunnelbak Bielheimerbeek
- Nieuws: Spooronderdoorgang Möllepad is geopend.
- Nieuws: Möllepad Gaanderen weer open (Stad Doetinchem).

Er zijn diverse deelnemers die ons helpen het terrein te verwerven, in te richten, en te onderhouden. Kijk voor alle deelnemers hier.


Afbeelding met symbolen Leader, Europese Uni, Provincie Gelderland en gemeente Doetinchem
 

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Marco van der Wagt (Watertap)
 • Het Onland (Watertap)
 • Dorpsraad Gaanderen (Watertap)
 • Maatschap Steintjes (Knapperslag)
 • Sandra van der Heijden (Watertap)
 • Jac Linders (Watertap)
 • Ronald en Jacqueline Leusink-Otten (Watertap)
 • Sportschool de Open Lucht (Knapperslag)
 • Gerda Reinink (Knapperslag)
 • Herman Nijhof (Knapperslag)
 • Wim Beijer (Watertap)

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap