Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

de stichting BmN

De Stichting Buur maakt Natuur is de initiatiefnemer van het ontwikkelen en realiseren van meer natuurgebied in de Wehlse Broeklanden. De Stichting Buur maakt Natuur is op 7 augustus 2012 opgericht met de bijbehorende statuten. De stichting is op 9 augustus 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 55832652. De Stichting heeft een ANBI-status.

Waarom de naam 'Buur maakt Natuur'?
Herkomst Buurgrond Knapperslag.
Bomen en verhalen - Zwarte Populier.
 

Werkwijze

De Stichting Buur maakt natuur koopt voor elke €  6,- landbouwgrond. De gemeente Doetinchem richt deze samen met de Stichting Buur maakt Natuur in als natuurgebied. De Stichting Buur maakt Natuur verandert de landbouwgrond in het bestemmingsplan in natuurterrein. Over deze werkwijze hebben de stichting en de gemeente Doetinchem een samenwerkingsovereenkomst gesloten.  
 

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Buur maakt Natuur bestaat per 3 juli 2017 uit:

 • Voorzitter: Wim Beijer
 • Vicevoorzitter: (vacant)
 • Secretaris: Ineke Lenting (vacant per september 2019)
 • Penningmeester: Henk Brons
   
 • Coördinator Werving en Communicatie: Wilber Thus
 • Coördinator Werkgroep Rivierduinen Gaanderen: Gerard ter Heijne
 • Coördinator Werkgroep ’t Knapperslag: Herman Nijhof


Afbeelding: Organogram met de opbouw van de stichting Buur maakt Natuur.

Werkgroep 't Knapperslag heeft het terrein 't Knapperslag onder beheer en Werkgroep Rivierduinen Gaanderen het terrein De Watertap.

Adviseurs

De stichting wordt geadviseerd door:

 • Ronald Langendoen (gemeente Doetinchem)

U ook?

De stichting kan altijd hulp en nieuwe bestuursleden gebruiken. Lijkt het u ook wat om u samen met anderen in te zetten om nieuwe natuur te maken? Neem dan contact op met de Stichting Buur maakt Natuur. 
 

ANBI en financieel jaarverslag

Stichting Buur maakt Natuur is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI's geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI's vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Stichting Buur maakt Natuur staat geregistreerd onder RSIN nummer: 851877461
Download hier de financiële jaar opgave (PDF). Alle jaarverslagen kunt u hier vinden.

Periodieke gift

Normaliter zijn giften aftrekbaar voor de belastingen boven 1% van het verzamel inkomen. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. Bij een periodieke gift draagt de Belastingdienst vanaf de eerste euro bij. U kunt de periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de stichting Buur Maakt Natuur.

Uw gift is periodiek als:

 • u de gift heeft laten vastleggen;
 • u minstens 1 x per jaar een bedrag overmaakt;
 • u dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting;
 • de stichting geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst 'Periodieke gift in geld' kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap