Het gebied Hagen (bij de Kruisbergse bossen aan de noordwestkant van Doetinchem) is een prettig gebied om te wonen en/of te werken. Er is veel groen in het gebied. Dat vinden mensen prettig en dus willen we dat zo houden of zelfs verbeteren. Er liggen ook kansen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het landgoed Hagen. Maar ook aan de ontwikkelingen die nodig zijn op de plek van het Slingeland ziekenhuis en Den Ooiman. We  moeten tot besluiten komen over welke richting we op willen met dit soort plekken. Deze visie voor het gebied gaat hierbij helpen.

Wij praten u graag bij

Als u geïnteresseerd bent, hopen wij u op 15 juni tussen 19.30-22.00 uur te ontmoeten. De locatie is ‘de Kelder’ op Kelderlaan 11. Tijdens deze inloopavond informeren wij u over de inhoud van de concept gebiedsvisie Hagen.  Ook kunnen wij uw vragen tijdens deze avond beantwoorden. 

U kunt per brief reageren

Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom geven wij u graag de mogelijkheid te reageren op de gebiedsvisie Hagen. Dat kan vanaf 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022. U kunt vanaf 16 juni de gebiedsvisie Hagen zowel digitaal (www.doetinchem.nl/gebiedsvisiehagen) als op het gemeentehuis bekijken. Wilt u de gebiedsvisie op het gemeentehuis bekijken? Neemt u dan contact op met het loket bouwen en wonen voor een afspraak via (0314)  377 377. Wij willen u vragen uw reactie schriftelijk (niet via de mail) op te sturen. U kunt de brief versturen naar Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, aan ‘College van burgemeester en wethouders’.