De gemeente Doetinchem maakt bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt: Buitengebied 2002, 34e wijziging (Broekhuizerstraat 2) (identificatienummer NL.IMRO.0222.BgW010-0001)

Het wijzigingsplan maakt het verkleinen en verschuiven van het agrarisch bouwperceel aan de Broekhuizerstraat 2 te Wehl mogelijk. Dit om de ontwikkeling van de biologische pluimveehouderij Kemperland B.V. met 13 stallen op het aangrenzende weiland af te ronden. Het plangebied is enkel het agrarisch bouwperceel aan de Broekhuizerstraat 2. 

Wij maken dit met deze kennisgeving bekend volgens artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan bekijken vanaf 3 augustus 2023 tot en met 13 september 2023.
Dat kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
  2. Op papier in het stadhuis. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem.

Zienswijze

U kunt tot en met 13 september 2023 uw mening geven

Dit noemen wij een zienswijze. Iedereen kan dit doen. Dit doet u met een brief. Deze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Het is ook mogelijk om mondeling uw zienswijze te geven. Dit kan persoonlijk in het stadhuis. Of aan de telefoon. Bel dan naar gemeente Doetinchem via (0314) 377 377.

U kunt uw zienswijze in een gesprek verder uitleggen

U moet daar in uw brief duidelijk om vragen. Het moment waarop dit gesprek plaatsvindt, is al bepaald. Dit gesprek is op maandag 25 september 2023 tussen 10.30 uur en 12.00 uur. In het stadhuis, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem. Het gesprek is niet openbaar. Heeft u in uw brief om een gesprek gevraagd? Dan krijgt u een uitnodiging zodat u weet wanneer u dit gesprek heeft.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via (0314) 377 377. U kunt ook contact met de gemeente opnemen als u de plannen in PDF-formaat wilt hebben.