Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie toetst uw bouwplan aan de welstandseisen van de gemeente. De welstandseisen geven richtlijnen om veranderingen goed te laten passen in de omgeving. Ze staan in de gemeentelijke nota Welstand Doetinchem. Als uw bouwplan aan de eisen voldoet, dan mag de gemeente de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand weigeren.

Bij nieuwe ontwikkelingen kan het voorkomen dat de welstandseisen niet toereikend zijn. De gemeente kan voor die ontwikkelingen welstandseisen vastleggen in een beeldkwaliteitplan. Een beeldkwaliteitplan heeft voorrang op de welstandnota. De welstandsnota en de beeldkwaliteitplannen staan onder het tabblad Bijlagen.

De redelijke eisen van welstand gaan over:

  • de karakteristiek van de bebouwing
  • het gebouw in de omgeving
  • de stedenbouwkundige context
  • maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen)

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u zien of u een vergunning nodig heeft om te kunnen (ver)bouwen. Hier kunt u ook direct de aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bekijkt of uw bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan. Ook kan de gemeente een oordeel vragen aan de welstandscommissie. Deze commissie brengt dan advies uit aan de gemeente.

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst een vooroverleg omgevingsvergunning aan te vragen. Uw plan wordt dan getoetst aan de welstandseisen en het bestemmingsplan.

Voor meer informatie bekijk de pagina omgevingsvergunning.

Welstand functieverandering naar wonen

Op grond van het raadsbesluit van 2 maart 2023 wordt bij functieverandering naar wonen ook de uiterlijke verschijningsvorm van bebouwing beoordeeld (welstand). Dit met als doel om de gewenste beeldkwaliteit/omgevingskwaliteit nog beter te borgen. Zie voor meer informatie ook de pagina Notitie "Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem' en de pagina Welstand functieverandering naar wonen

Heeft u gevonden wat u zocht?