De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich aan de regels houdt. Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Voorbeelden bouwregels

 • Wordt er gebouwd volgens bouwtechnische voorschriften?
 • Is er wel een vergunning om te bouwen?
 • Is de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen inclusief de bouwtekeningen op de bouwplaats aanwezig?
 • Controle op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval door toezichthouders.

Wanneer de gemeente vindt dat er niet volgens de regels gebouwd wordt, dan kan zij de bouw stoppen of de toegang tot het gebouw sluiten.

Toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem heeft medewerkers van de afdeling wonen en bedrijven aangewezen als toezichthouders voor de volgende wetten en verordeningen:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hoofdstuk 5 Wabo)
 • Wet Basisregistratie Personen
 • Bomenverordening van de gemeente Doetinchem
 • Wet Basisregistratie Personen
 • Alcoholwet en de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Doetinchem

De toezichthouders van de gemeente hebben rechten om goed te kunnen controleren.

Rechten van toezichthouders:

 • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor een woning. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
 • Zij mogen informatie opvragen.
 • Zij mogen zakelijke gegevens en documenten inzien en hiervan kopie├źn maken.
 • Zij mogen zaken onderzoeken, zoals verpakkingen openen en spullen meenemen.

Constateert de gemeente dat er gebouwd wordt in strijd met bouwtechnische voorschriften, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw. Op de bouwplaats moet de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen inclusief de bouwtekeningen aanwezig zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?