Werkzaamheden stationsomgeving Doetinchem

RSS
Dit item is verlopen op 18-04-2017.


Actueel bericht, 18 januari 2017

De afgelopen twee jaar zijn de eerste stappen gezet voor de herinrichting van de stationsomgeving van Doetinchem. Het busplein is al grotendeels klaar en ProRail heeft afgelopen zomer de werkzaamheden op en rondom het spoor afgerond.

Gemeente Doetinchem gaat nu verder met de werkzaamheden. De volgende halte is het opnieuw inrichten van het stationsplein en aanpassingen aan het wegennet in het gebied.

Wat is er al gebeurd


Stationsgebouw
Het stationsgebouw is sinds eind 2015 weer in gebruik genomen. NS heeft hiervoor het gebouw in oude luister hersteld. Tijdens de verbouwing is het gebouw voorzien van een openbaar toilet. Daarnaast is de wachtruimte uitgebreid met de komst van Lunchroom AlexSander.

Perron en spoor
Voor het realiseren van een betrouwbare dienstregeling heeft ProRail afgelopen zomer het spoor rond Doetinchem vernieuwd. Er is gewerkt aan kabels, leidingen en seinen. Door die aanpassingen kunnen de treinen daar hun snelheid verhogen om meer speling te krijgen in de dienstregeling. Op dit moment vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats. Het station heeft een breder en veiliger perron gekregen, voorzien van nieuw meubilair en verlichting. Hiermee voldoet het weer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is een aantal noordelijke sporen verwijderd omdat ze niet meer gebruikt werden. Dat ging gepaard met aanpassingen aan verschillende overwegen zoals de Terborgseweg. Nieuw is het opstelspoor: een ‘parkeerplaats’ voor de treinen van vervoerder Breng. Dit opstelspoor ligt aan de zuidkant van het perron, tussen het busplein en de Havenstraat.

Busplein
Een jaar geleden werd het nieuwe busplein in gebruik genomen. Met de herinrichting heeft het een betere aansluiting op het andere vervoer zoals auto, trein en fietsverkeer gekregen. Voor fietsers is er een nieuwe fietsenstalling aan de zijde van het busplein gekomen. Daarnaast is er aan de zijde van het busplein een parkeerplaats aangelegd die plaats biedt voor 72 auto’s. Een deel van de parkeerplaats dient als Kiss & Ride.

Overkapping busplein

Op het busplein worden de tijdelijke hokjes binnenkort  ingeruild voor de definitieve overkapping. Dit wordt een duurzame overkapping met zonnepanelen als dak. De energie die hierdoor wordt opgewekt wordt ingezet voor de buitenverlichting in het gebied. De overkapping wordt in het voorjaar van 2017 geplaatst. Deze werkzaamheden brengen nauwelijks overlast met zich mee. Het busstation blijft bereikbaar voor voetgangers.

Herinrichting Stationsplein

In december 2016 is gestart met de eerste voorbereidingen voor de herinrichting van het stationsplein. Het voorplein van het station wordt autovrij gemaakt. Het stationsplein krijgt een open en overzichtelijk karakter waardoor het toegankelijker en veiliger wordt voor de reiziger. Tijdens de werkzaamheden blijft het station voor voetgangers- en fietsers gewoon bereikbaar. Omleidingen worden door middel van borden ter plaatse bekend gemaakt. Tijdens de werkzaamheden blijft het station voor voetgangers- en fietsers bereikbaar.

Nieuwe toegangsweg Stationsstraat
In januari wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd vanaf de Terborgseweg (ter hoogte van kapsalon Hardy) naar de Stationsstraat (parkeerplaats Sturko). We streven ernaar om de nieuwe aansluiting op 6 februari 2017 in gebruik te kunnen nemen voor verkeer. Wanneer deze opengesteld is, worden de werkzaamheden op het stationsplein opgestart.

Afsluiting huidige toegangsweg Stationsstraat
De huidige aansluiting van de Stationsstraat op de Terborgseweg komt te vervallen met de openstelling van de nieuwe toegangsweg. Het streven is om op 6 februari 2017 het stationsplein permanent af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. De parkeerplaatsen bij het station komen te vervallen. De Kiss & Ride plek is reeds in 2016 verplaatst en is gesitueerd tussen het Openbaar Vervoersmuseum en de fietsenstalling.

Realiseren bussluis Ambachtstraat

Eind maart wordt de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt ter hoogte van de Rabobank een bussluis gerealiseerd. De toegang vanaf de Terborgseweg wordt door de bussluis alleen nog beschikbaar voor busverkeer en fietsers. Hiermee moet de veiligheid en de doorstroming op de Terborgseweg worden vergroot. Het busplein is voor auto’s bereikbaar vanaf de Hamburgerbroeklaan en de Ambachtstraat/Fabriekstraat.

Aankondiging tijdelijke afsluiting kruising Terborgseweg

In week 9 (maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017) wordt de kruising Terborgseweg met J.F. Kennedylaan afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting valt samen met de voorjaarsvakantie om zo de overlast tot een minimum te beperken. In deze periode wordt gewerkt aan de verkeersregelinstallatie en het aanbrengen van nieuwe fiets- en voetgangeroversteken. Fietsers- en voetgangers worden ter plaatse om het werk heen geleid. Voor het overige verkeer worden omleidingsroutes aangegeven via gele borden. De omleidingsroutes worden gepubliceerd op www.gelderland.wegwerkmeldingen.nl en op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier.

Weersomstandigheden

Gezien het seizoen kunnen de weersomstandigheden ons parten spelen. Dat betekent dat 6 februari 2017 een streefdatum is. De Stationsstraat wordt niet
afgesloten als de nieuwe verbindingsweg nog niet gereed is.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen