Werken aan toekomstbestendige Europaweg

RSS

Persbericht, 2 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem wil de doorstroming van de Europaweg verbeteren, in overleg met omwonenden plannen maken voor een solarpark en een goede toetsing voorbereiden voor de mogelijke komst van een Van der Valk hotel. De meeste ontwikkelingen zijn onderdeel van de gebiedsuitwerking Europaweg en worden binnenkort uitgevoerd of voorgelegd aan de raad.

Deze gebiedsuitwerking gaat over het gebied langs de Europaweg tussen de woongebieden Wijnbergen en Dichteren. Omwonenden en andere geïnteresseerden konden eerder tijdens een inloopavond kennis nemen van een eerste conceptversie en hun suggesties geven.

Verdubbeling Europaweg

Iedere dag maken er circa 22.000 motorvoertuigen gebruik van de Europaweg. Om de doorstroming te verbeteren wil het college bijna het volledige tracé verdubbelen, de rotondes sneller passeerbaar maken door te kiezen voor een eivorm en de fietsoversteek bij de Auroraweg vervangen door de nieuwe fietstunnel net ten zuiden van de kruising met De Wals en de Sicco Mansholtweg. De werkzaamheden voor de fietstunnel zijn al gestart en zijn oktober 2017 af. Het streven is om de andere aanpassingen tussen 2017 en 2021 uit te voeren.

Interesse voor ontwikkeling hotel

Hotelconcern Van der Valk wil bij de Europaweg een hotel-restaurant ontwikkelen. Het college heeft toegezegd mee te werken aan de vergunningaanvraag, mits kan worden aangetoond dat er vanuit ruimtelijke oogpunt geen belemmeringen zijn en op de markt ruimte is voor deze ondernemer. De initiatiefnemer legt nu de laatste hand aan de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende onderzoeken. Bij een positieve toetsing kan de definitieve vergunningaanvraag worden ingediend.

Voorbereidend werk komst solarpark

Om in 2030 energieneutraal te zijn wordt de raad voorgesteld om naast de Europaweg ruimte te maken voor de ontwikkeling van een park met zonnepanelen van uiteindelijk circa 12 hectare. Bij de ontwikkeling worden omwonenden betrokken. Het college zet daarbij ook in op een combinatie met een uitloopgebied voor de aanliggende woonwijken.  

Verdwijnen 150 kV verbinding

In opdracht van TenneT wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel. TenneT combineert deze verbinding met de huidige 150 kV-verbinding. Medio 2017 begint TenneT met de sloop van de huidige 150 kV-masten waardoor ook de masten rondom de Europaweg gaan verdwijnen.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen