Fractie in Actie

RSS

Actueel bericht, 16 mei 2017

Onder de noemer de Fractie in Actie vertellen gemeenteraadsleden over hun politieke werk. De derde van tien afleveringen is voor Duurzaam Doetinchem.

'Naar buiten en kijken met blik van de burger'

,,Maak de politiek dichtbij en concreet.” Voor Ellenus Venema, in zijn eerste raadsperiode voor Duurzaam Doetinchem, is de opdracht duidelijk. ,,En waarom vergaderen we als raad niet buiten het gemeentehuis?”

Als nieuweling in de raad, en als organisatieadviseur voor onder meer overheden, realiseert Ellenus zich dat het tijd kost om in de politiek een verschil te maken. ,,Ook als eenmansfractie lukt dat regelmatig. Door aan de slag te gaan en samen te werken op inhoud met andere partijen, vaak bij nieuwe onderwerpen die nog niet door de coalitie zijn dichtgetimmerd.”

Ellenus richt zich graag op duurzaamheid en bewonersparticipatie. ,,Deze eerste periode is nodig om het politieke handwerk in de vingers te krijgen. Later kun je oogsten. Dan helpt het als je onderdeel bent van de coalitie.” De afstand tussen Doetinchemmers en de politiek is Ellenus opgevallen. Raadsvergaderingen worden amper bezocht. Zolang een onderwerp inwoners niet zelf raakt, stappen ze amper af op een raadslid. ,,Dat kan anders. Betrek omwonenden zo concreet mogelijk bij ontwikkelingen in hun buurt. Laat ze van tevoren meedenken en meedoen. Geef meer directe invloed. En voer hun voorstellen ook uit.”

Verschillende gemeenten experimenteren om burgers meer bij het bestuur te betrekken. ,,Doetinchem is daar al mee begonnen, maar het kan beter. Neem allereerst burgers serieus en zorg dat een breed publiek meedenkt. Niet alleen maar degenen die je regelmatig tegenkomt. We moeten als politici meer en vaker naar buiten. En dan kijken met de blik van de burger.”

De drempels moeten lager. ,,In het Aanvalsplan Binnenstad hebben we gezien dat een actieve, luisterende houding veel oplevert. Zeker als daar budgetten aan zijn gekoppeld. Bovendien moeten we niet bang zijn voor experimenten en tijdelijke oplossingen, zoals aan de Oude IJssel. Dat levert reuring op. Een stad heeft dat nodig.”

Ellenus vindt het ‘fantastisch’ politieke onderwerpen concreet te maken. ,,Over verduurzaming zijn veel dikke nota’s geschreven maar we schieten niet echt op. We  moeten nu als gemeente het goede voorbeeld geven. Ik probeer de uitvoering te versnellen en de wethouder aan te jagen. Waar lopen burgers en bedrijven tegenaan bij duurzame energie? Met voorbeelden maak je grote vraagstukken hanteerbaar en de politiek meer van de samenleving.”

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen