Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van grond en gebouwen vast. In een bestemmingsplan staan regels voor heel veel soorten van gebruik. Zoals: huizen, straten, winkels, fabrieken en bossen. Dit kan voor het gebruik wat er nu is zijn. Maar ook voor ontwikkelingen. De gemeente kan dit ook met een beheersverordening doen. Dan gaat het alleen om het bestaande gebruik. Niet om ontwikkelingen.Als u wilt weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, kunt dat hierin vinden. Ook als u wilt (ver)bouwen, moet dit toegestaan zijn in het bestemmingplan. 

Iedereen moet zich houden aan wat in bestemmingsplannen en beheersverordeningen staat. Dit geldt dus voor inwoners, bedrijven en organisaties én de gemeente. U kunt de plannen bekijken op de pagina Inzage bestemmingsplan en beheersverordening.

Bestemmingsplan aanpassen

Wilt u de grond anders gebruiken dan nu in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek doen om het aan te passen. Dan kijkt de gemeente of hieraan meegewerkt kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina Vooroverleg en principebesluit.

Omgevingswet

Op 1 juli 2023 verandert de wet. Dan kan een gemeente geen bestemmingsplannen meer maken. Dit is dan het omgevingsplan. En wijzigingen daarvan is wat nu ‘bestemmingsplan aanpassen’ is.
Doet u nu een nieuw verzoek bij de gemeente? Dan is de kans groot dat dit niet meer met een aanpassing van het bestemmingsplan kan. De medewerker die uw plan behandeld, zal u daar over informeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?