Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van grond en gebouwen vast. In een bestemmingsplan staan regels voor heel veel soorten van gebruik. Zoals: huizen, straten, winkels, fabrieken en bossen. Dit kan voor het gebruik wat er nu is zijn. Maar ook voor ontwikkelingen. De gemeente kan dit ook met een beheersverordening doen. Dan gaat het alleen om het bestaande gebruik. Niet om ontwikkelingen.Als u wilt weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, kunt dat hierin vinden. Ook als u wilt (ver)bouwen, moet dit toegestaan zijn in het bestemmingplan. 

Iedereen moet zich houden aan wat in bestemmingsplannen en beheersverordeningen staat. Dit geldt dus voor inwoners, bedrijven en organisaties én de gemeente. U kunt de plannen bekijken op de pagina Inzage bestemmingsplan en beheersverordening.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. 

Als u op dit moment een verzoek heeft voor het aanpassen van het bestemmingsplan dan wordt uw initiatief behandeld op basis van de Omgevingswet. Wij nemen geen nieuwe initiatieven meer in behandeling op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Dit heeft te maken met de benodigde tijd voor de behandeling van een nieuw initiatief.

Kijk voor meer informatie op de pagina Algemene informatie Omgevingswet en op de pagina Vooroverleg en principebesluit.

Bestemmingsplan aanpassen

Wilt u de grond anders gebruiken dan nu in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek doen om het aan te passen. Dan kijkt de gemeente of hieraan meegewerkt kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina Vooroverleg en principebesluit.

Heeft u gevonden wat u zocht?