Hier kunt u de bestemmingsplannen en beheersverordeningen digitaal bekijken.

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen in procedure

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen onherroepelijk

Wilt u hulp bij het bekijken van een bestemmingsplan? Maakt dan een afspraak bij het loket bouwen en wonen.

Het kan zijn dat er een plan in voorbereiding is. Maar dat de procedure nog moet starten. Dit kunt u zien op de pagina Vooraankondigingen.

Een plan bestaat uit:

  • een plankaart
  • regels
  • toelichting
  • eventuele bijlagen

Hebt u gevonden wat u zocht?