In een bestemmingsplan staat beschreven hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er een vrijstaande woning of een appartementencomplex mag staan. Maar ook of er een school staat of moet komen of dat het een groenvoorziening moet zijn.

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om een bestemmingsplan aan te passen als u de grond anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Kijk voor meer informatie op de pagina Vooroverleg en principebesluit.

Hebt u gevonden wat u zocht?