Op deze pagina vindt u het actueel geldende beleid en de structuurvisies van de gemeente Doetinchem. Het beleid heeft betrekking op de fysieke leefomgeving.

Beleidsstukken inzien

Structuurvisies inzien

Het beleid van het Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en de rijksoverheid, is hierbij niet opgenomen. Raadpleeg daarvoor de websites van de betreffende instanties.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch: (0314) 377 377 of per mail: gemeente@doetinchem.nl.