Wat gemeente Doetinchem betreft bestaat er geen afval. Wij noemen het liever 'grondstof', want van afval worden nieuwe producten gemaakt.

Grondstoffenplan 2020-2024

In onze gemeente werken we ernaartoe om de hoeveelheid huishoudelijk restafval fors terug te brengen en zoveel mogelijk grondstoffen te genereren. In de gemeente Doetinchem werd begin 2020 nog 185 kg restafval per inwoner geproduceerd. Dit is nog veel te veel. Nationaal is de doelstelling 30 kg restafval per inwoner. Om deze nationale doelstelling te benaderen, is dus echt een omslag nodig. De gemeente heeft daarom het Grondstoffenplan 2020-2024 opgesteld. In dit plan zijn de maatregelen uiteengezet waarmee we de hoeveelheid restafval willen reduceren.

Het huishoudelijk afval in onze gemeente wordt ingezameld door Buha. Op de website van Buha kunt u, onder het tabblad Afval/Container, alle informatie over afvalinzameling terugvinden. Zo leest u daar bijvoorbeeld welke containers er zijn, wanneer containers worden geleegd en waar u met uw luierafval, incontinentiemateriaal en/of medicinaal afval terecht kunt.

Als bedrijf of instelling bent u in Nederland zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval. Buha biedt ook voor ondernemers mogelijkheden om hun afval in te laten zamelen. Bekijk daarvoor de website van Buha/bedrijfsafval.

Terug naar de startpagina Energie en duurzaamheid

Hebt u gevonden wat u zocht?