Papier

Oud papier wordt één keer in de vier weken door Buha opgehaald, al dan niet samen met een vereniging. Kijk voor inzameldata op de www.afvalwijzer.nl of download de Afvalwijzer app.

Aanbieden van oud papier

Oud papier kun je op verschillende manieren aanbieden:

  • In een container met een blauwe deksel op de gewenste plek op gewenste inzameldatum.
  • Breng je oud papier naar het afvalbrengpunt.
  • Breng het oud papier naar een verzamel- of ondergrondse container in de wijk. Zit een ondergrondse papiercontainer vol, zet het papier er dan niet naast. Bel het meldpunt onderhoud.
  • Een school of vereniging komt oud papier ophalen.

Container met een blauwe deksel

  • Ben je nieuw in de wijk of heb je nog geen container voor oud papier en wil je er gratis één aanvragen? Neem dan contact op met het meldpunt onderhoud.
  • Voor meer informatie over het juist aanbieden van containers, kijk je op de pagina over containers.

Papierinzameling verenigingen en scholen

Papier wordt in sommige wijken opgehaald door scholen, verenigingen of instellingen. Zij krijgen hiervoor een 'subsidie op de inzameling van huishoudelijk oud papier'. Om oud papier op te mogen halen en in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet je jaarlijks een vergunning aanvragen bij Buha. Daarvoor gebruik je dit formulier:

Aanvraagformulier 'subsidie op de inzameling van huishoudelijk oud papier'

Binnen twee weken na indiening van de vergunningaanvraag wordt beoordeeld of de vergunning verleend kan worden. Een belangrijk criterium is daarbij of in het gebied waarin je wilt inzamelen geen andere oud papier inzamelaar werkzaam is.

De vergunning kan op ieder moment worden aangevraagd en is een kalenderjaar geldig. Voor ieder jaar dient een vergunning te worden aangevraagd.