De asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn nog steeds overvol. De Rijksoverheid doet een dringend beroep op alle gemeenten om te blijven zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen. Daarom heeft gemeente besloten de crisisnoodopvang (CNO) in Doetinchem één keer te verlengen. De CNO bij het station blijft tot uiterlijk 1 juli 2023 open.

Vraag naar opvanglocaties vluchtelingen onverminderd groot

Burgemeester Boumans: “De vraag naar opvang is nog steeds groot. En alle kosten en manuren voor het opzetten van de locatie zijn al gemaakt. De CNO is ook al geschikt voor opvang in herfst en winter. Bovendien zijn de ervaringen met de opvang tot nu toe vooral positief. Daarom heeft het college besloten één keer de opvang van vluchtelingen te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2023.”  

Veel kinderen en jongeren wonen in de Doetinchemse noodopvang

Vanaf 28 augustus 2022 woont een vaste groep van ruim 200 vluchtelingen in de CNO. Er wonen redelijk veel kinderen. Dat zijn ongeveer 40 kinderen onder de 12 en ongeveer 90 kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Binnen die laatste groep zijn 75 kinderen zonder ouders in Nederland. Dat noemen we AMV-ers; alleenstaande minderjarige vluchtelingen die het COA begeleidt. Dankzij de extra inzet van veel organisaties en vrijwilligers, is er opvang en onderwijs voor de kinderen en zijn er extra activiteiten voor de ouders.

Doetinchem gastvrij

“Inwoners en vrijwilligers(organisaties) zorgen voor een gastvrije opvang. Naast alle mooie wekelijkse activiteiten, zijn er vaak onverwachte hartverwarmende initiatieven voor de kinderen en/of hun ouders. Daar zijn wij iedereen die een stapje extra zet, heel dankbaar voor”, vertelt burgemeester Boumans.