Heeft u last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die we in het kader van de Veiligheidsmonitor stellen aan 1.045 inwoners van de gemeente Doetinchem. Het onderzoek biedt de kans om als inwoner mee te praten over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. 

Rond 8 augustus ontvangen sommigen een uitnodiging

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op gemeentelijk én landelijk niveau. Het gemeentelijk onderzoek begint rond 8 augustus 2023. Rond die datum ontvangen de gekozen inwoners de uitnodiging per post.

U kunt alleen deelnemen als u de brief krijgt

De groep inwoners die de brief krijgen, werd gekozen op basis van een steekproef. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Alleen de inwoners die een brief ontvangen, kunnen meedoen met het onderzoek.

We verwachten de resultaten in maart 2024

I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid. Alle gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. 

Neem bij vragen contact op met I&O Research

Heeft u vragen? Bel dan met de helpdesk van I&O Research: 0800 0191 (gratis) of stuur een mail naar veilig@ioresearch.nl.