Home| Producten en diensten | Inburgeren

Inburgeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Komt u in Nederland wonen, hebt u geen paspoort en spreekt u onvoldoende de Nederlandse taal, dan moet u inburgeren. Bent u inburgerplichtig, dan moet u zelf zorgen voor uw inburgering.

Inburgeren en inburgeringsexamen

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als u genoeg hebt geleerd, doet u het inburgeringsexamen.

Hoelang mag ik inburgeren?

U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. U krijgt van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een brief waarin staat wanneer de inburgeringstermijn begint.

Was u voor 2013 inburgerplichtig, dan krijgt u 3,5 jaar de tijd om in te burgeren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, inburgeringscursussen en het inburgeringsexamen. Daarna doet u het volgende:

  • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
  • U betaalt zelf de inburgeringscursus.
  • U schrijft zich in voor het inburgeringsexamen.
  • U betaalt zelf het inburgeringsexamen.
  • U kunt geld lenen bij DUO.

Ik ben na 1 januari 2013 inburgerplichtig

Bent u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig geworden en hebt u vragen? Bekijk de website www.inburgeren.nl voor meer informatie. Hebt u vragen, neem dan contact op met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ik ben voor 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

Bent u voor 1 januari 2013 begonnen met inburgeren, dan maakt u de inburgering gewoon af onder begeleiding van de gemeente volgens de oude regels. Hebt u vragen, neem dan contact op met Laboijn.

Ik woon in het buitenland

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? U moet het basisexamen inburgering maken in het land waar u nu woont. Slaagt u voor het examen, dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Ik ben vluchteling

Bent u vluchteling? De gemeente biedt u maatschappelijke begeleiding aan via Vluchtelingenwerk Gelderland. Zij ondersteunen u bij het regelen van zaken rond uw inburgering. Hebt u vragen neem contact op met Vluchtelingenwerk Gelderland.

Gemeente Doetinchem